Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

“Nadir bir olgu: primer santral sinir lenfoması”

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ ULUSLAR ARASI KATILIMLI 29. YILLIK TOPLANTISI, İstanbul, Turkey, 14 - 16 February 2020

NADİR BİR OLGU : VON HİPPEL-LİNDAU TANILI HASTADA MULTİPL HEMANJİYOBLASTOMA

40. Ulusal Radyoloji Kongresi, 5-10 Kasım 2019, Antalya, Turkey, 5 - 10 November 2019, pp.1