Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı

 • 2003 - 2018 Other

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Experimental Animals Ethics Committee Member

  Istanbul University, Rektörlük

 • 2022 - Continues Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyesi

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü, Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı

 • 2021 - Continues Birim Disiplin Komisyonu Üyesi

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü

 • 2019 - Continues HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU ÜYESİ

  Istanbul University, Rektörlük, Bölümler

 • 2022 - 2022 HAP Organizasyon Planlama Laboratuvar Birim Sorumlusu-yedek üye

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü Başhekimliği

 • 2012 - 2022 Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü

 • 2012 - 2022 ÇALIŞAN VE HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYESİ

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü

 • 2014 - 2018 Eğitim Komisyonu Üyesi

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü

 • 2014 - 2018 Biyokimya Laboratuvarı Tıbbi Cihaz Sorumlusu

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü, Müdürlük

 • 2015 - 2017 PACS HİZMETİ KONTROL TEŞKİLATI YEDEK ÜYE

  Istanbul University, Rektörlük, DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 • 2014 - 2017 Tıbbi ilaç-Tıbbi malzeme- Tedavi makineleri bakım ve parça değişimi/ Laboratuvar kitleri, sarf malzemeleri/ her türlü genel sarf malzeme ve demirbaş alımları vs. Muayene ve Kabul Komisyonu Üyesi

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü

 • 2014 - 2015 Çevre Yönetim Birimi Üyesi, Tehlikeli Atıklar Biyokimya Laboratuvarı Sorumlusu

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü

 • 2013 - 2015 İç Tetkik Ekibi- üye

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü, Başhekimlik

 • 2013 - 2014 TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ ÜYESİ

  Istanbul University, Onkoloji Enstitüsü

Courses

 • Doctorate SİTOTOKSİK AJANLAR

 • Doctorate KANSER TANI VE TEDAVİSİNDE KULLANILAN RUTİN VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Doctorate KİMYASAL KARSİNOJENLER VE ETKİLERİ

 • Doctorate TÜMÖR BELİRLEYİCİLER

 • Postgraduate TEMEL BİYOKİMYA YÖNTEMLERİ

 • Doctorate KANSERDE PROTEİN METABOLİZMASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER