Education Information

Education Information

 • 1991 - 1999 Undergraduate

  Ankara University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Lutheran Protestanlık ve Modern Toplumun Oluşumundaki Doktrinal Temelleri

  Ondokuz Mayis University, İlahiyat Fakültesi, Felsfe Ve Dinbilimleri/Dinler Tarihi

 • 1999 Postgraduate

  Martin Luther ve Reform Hareketi

  Ondokuz Mayis University, İlahiyat Fakültesi, Felsfe Ve Dinbilimleri/Dinler Tarihi