Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Diyanet’in Dinlerarası Diyalog Algısı

Milel ve Nihal , vol.6, no.2, pp.265-286, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Tarihsel Bir Kurgu Ürünü Olarak İslamofobya

DİYANET İLMİ DERGİ , vol.44, no.3, pp.31-48, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Reformasyon ve İslam Reformu Tasnifleri

Milel ve Nihal , vol.5, no.2, pp.9-41, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Asurî Göçleri ve Kimlik Arayışı

Milel ve Nihal , vol.5, no.3, pp.269-301, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Kutsalın Havzasında Seküler Devlet ve Sivil Toplum

Sivil Toplum , vol.3, no.10, pp.39-49, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Protestan Ahlakiliği Sorunu ve Philip Melanchthon

Milel ve Nihal , vol.2, no.1, pp.115-144, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mormons in the Light of the Ottoman Archive Documents The Awareness of theReligious Diversity at the Age of Crisis

Pasific Northwest Region Annual Meeting, Seattle University, Washington, United States Of America, 3 - 05 May 2013, pp.13-15

Kilise Defterleri’ne Göre İstanbul’da Gayrimüslim Cemaatlerin Dini ve Sosyal Görünümü: Üç Numaralı Kilise Defteri Örneği,

Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Birarada Yaşaması: İstanbul Tecrübesi,, İstanbul, Turkey, 15 - 17 April 2010, pp.223-233

Books & Book Chapters

İbn Teymiyye ve El-Cevâbu’s Sahîh Adlı Eseri

in: Al-Jawab al Sahih, Hakan Olgun,Zeynep Yücedoğru, Editor, MilelNihal, İstanbul, pp.14-26, 2023

Hz. Âdem ve Yasak Ağaç Anlatısının Mimetik Yorumu ve Kur’an Yaklaşımı

in: Din, İnanç ve Ritüel: Ekrem Sarıkçıoğlu’na Armağan, Mahmut Aydın,Şinasi Gündüz, Editor, MilelNihal, İstanbul, pp.357-379, 2022

Between Islam and Protestantism

in: Islam in Turkey: Between Heritage and Modernity, Yasin Aktay, Editor, Akyol, Ankara, pp.415-431, 2022

Yahudi-Hıristiyan Geleneğinde Nüzul-i İsa ve Mehdilik Nedir Ne Değildir?

in: Nüzul-i İsa ve Mehdilik Nedir Ne Değildir?, Adnan Demircan, Editor, Eski Yeni, Ankara, pp.11-43, 2020

Kalvinizm’den Teonomi’ye Hıristiyan Şeriatı Arayışı

in: Fıkıh Sosyolojisi, Mustafa Tekin, Editor, Eski Yeni, Ankara, pp.131-151, 2017

Tuz ve Işık: Hz. İsa’nın Dağ Vaazı

İnsan Yayınları, İstanbul, 2015 Sustainable Development

Kalvinizm’de On Emir

Eski Yeni Akademi Yayıncılık, İstanbul, 2012

Luther ve İslam: Teolojik Uyum Sorunu

Ağaç Yayıncılık, İstanbul, 2008

Sekülerliğin Teolojik Kurgusu: Protestanlık

İz Karizma Yayıncılık, İstanbul, 2006

Martin Luther: Hitlerin Manevi Atası

Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2002

Martin Luther ve Reform Hareketi

Fecr Yayınevi, Ankara, 2001

Episodes in the Encyclopedia

Heterodoksi

TÜBITAK Yayınları, pp.152, 2022

Din

TÜBITAK Yayınları, pp.317-319, 2022

Protestanlık

TÜBITAK Yayınları, pp.295-297, 2022

Reform

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, pp.533-534, 2007

Metrics

Publication

40

Project

7

Thesis Advisory

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals