Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

WOOD-BASED PANELS INDUSTRY IN TURKEY: FUTURE RAW MATERIAL CHALLENGES AND SUGGESTIONS

MADERAS-CIENCIA Y TECNOLOGIA, cilt.16, ss.175-186, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Institutional and political assessment of forest plantations in Turkey

INTERNATIONAL FORESTRY REVIEW, cilt.16, ss.199-204, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The general characteristics and main problems of national parks in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.6, ss.5377-5385, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Forest Managers' Perceptions of the Foremost Forestry Issues and Functions in Turkey

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, cilt.20, ss.393-403, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye'de Ormancılık Örgütü ve Yönetimine İlişkin R'WOT Analizi Uygulaması

Türkiye Ormancılık Dergisi, cilt.19, ss.252-264, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye ormancılığı için alternatif örgütlenme modellerinin geliştirilmesi

Ormancılık Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.143-168, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renewable Bio-Energy from Wooden Biomass in Turkey

Pro Ligno, cilt.16, ss.82-88, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kırsal Turizm Konusunda Yöresel Düşünceler ve Geliştirilmesi Olanakları: Çağlayan Köyü Örneği

International Journal of Social and Economic Sciences, cilt.3, ss.62-67, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analyses of Approaches of Academicians to Bibliographic Management Software (I.U. Faculty of Forestry Case)

Journal of the Faculty of Forestry, cilt.62, ss.53-70, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Industrial Wood Production and Consumption in Turkey and Some Future Projections

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, cilt.6, ss.2261-2266, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prof. Dr. Abdi Ekizoğlu'nun Biyografisi ve Akademik Çalışmaları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.62, ss.7-12, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiyede Orman İşletme Müdürlerinin Odun Üretimine Yönelik Görüşleri ve Politika Önerileri

Journal of the Faculty of Forestry, cilt.61, ss.79-96, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Orman Ürünleri Endüstri Politikasındaki Değişiklikler

Orman ve Av, ss.38-42, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ormancılık Politikası Süreci ve Orman Sertifikasyonu

Orman ve Av, ss.25-30, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Üçüncü Kuşak Öğretim Üyeleri (1980-2000)

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.57, ss.1-17, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türk Orman Mevzuatı ve AB Mevzuatına Göre Ormanların Yönetiminde KAtılım

Orman Fakültesi Dergisi, cilt.57, ss.21-31, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sürdürülebilir Orman Yönetiminde Kriter ve Göstergelerin İrdelenmesi

Orman Fakültesi Dergisi, cilt.56, ss.129-140, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi İkinci Kuşak Öğretim Üyeleri (1960-1980)

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.56, ss.11-30, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Demirköy ve İğneada Çevresinde Orman Halk İlişkileri

Orman Fakültesi Dergisi, cilt.54, ss.37-43, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE’DE ORMANCILIK ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN R’WOT ANALİZİ UYGULAMASI

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 July 2018, ss.491-492

Türkiye Ormancılığında Yönetsel ve Örgütsel Başarıyı Etkileyen Faktörler

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 July 2018, ss.493-494

Wood-Based Energy Production Potential and Its Socio-Economic Impact on Rural Areas in Turkey

II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES (ICEBSS 2017), Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 May 2017, ss.1

Türkiye Mobilya Endüstrisinin Sosyo-Ekonomik Analizi

II INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS, BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES (ICEBSS 2017), Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 10 - 14 May 2017, ss.1

Forest Certification and Its Effects on Turkish Forest Products Industry

Process Technologies for the Forest&Biobased Products Industries PTF BPI 2016, St. Simons Island, Georgia, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 26 October 2016, ss.21

The Non-Wood Forest Products Production and Its effect on the country’s economies: Case study Turkey and Iran

International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 5 - 09 October 2016, ss.1 Creative Commons License

Biomass Resources and Its Potential Use as Energy Sources in Turkey

International Conference “Wood Science and Engineering in the Third Millennium” - ICWSE 2015., Brasov, Romanya, 5 - 07 November 2015, ss.718-723

İstanbul Ölçeğinde Odun Dışı Orman Ürünlerinin Ormancılık Politikası Açısından İrdelenmesi

IV. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Trabzon, Türkiye, 15 - 17 October 2015, ss.191-201

Forests as a Renewable Energy Resource and Bioenergy Scenarios in Turkey

Proceedings of the 3rd International Conference on Processing Technologies for the Forest and Bio-based Products Industries (PTF BPI 2014) Kuchl/Salzburg, Austria, September 24-26, 2014., Kuchl, Avusturya, 24 - 26 September 2014, ss.101-102

Turkish Furniture Industry-Forestry Relationship and a Scenario on Future

Proceedings of the 3rd International Conference on Processing Technologies for the Forest and Bio-based Products Industries (PTF BPI 2014), Kuchl, Avusturya, 24 - 26 September 2014, ss.100-101

Tarihi Yapılarımızı Korumada Masif Ahşap Algımız ve Bilimsel Doğrular

4. Tarihi Yapıların Güçlendirilmesi Ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 November 2013, ss.1

Alman Ormancı Bilim Adamlarının Türkiye Ormancılığı ve Ormancılık Eğitimine Katkıları

1857'den Günümüze Ormancılık Eğitim Öğretim Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 November 2013, ss.50-60

Non-Wood forest products production policy and Marketing in Turkey.

Forest Products Society's 67th International Convention, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 11 June 2013, ss.1

Raw Material Procurement Policies of Turkish Wood-Based Panel Industry

55th International Convention of Society of Wood Science and Technology, Austin, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 11 June 2013, ss.12

Wood Production and Utilization Culture in Turkey: Forestry Organization and Forest Villagers' Perspective

Forest Products Society's 67th International Convention Forest Products in a Global Sustainable Economy, Texas, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 11 June 2013, ss.23-29

Orman-Toplum İlişkileri ve Arıcılığın Ormancılık Politikası Yönünden İrdelenmesi

V. Marmara Arıcılık Kongresi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.12-13

Dünya Odun Üretim Tüketim ve Ticaretinin Ormancılık Politikası Açısından İrdelenmesi

III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 November 2012, ss.25-35

Turkish Wood BAsed Panels Industry: Future Challenges and Suggestions

55th International Convention of Society of Wood Science and Technology, Çin, 1 - 04 September 2012, ss.1-11

Kırsal Turizm Konusunda Yöresel Düşünceler ve Geliştirilmesi Olanakları: Çağlayan Köyü Örneği

2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.10-15

Industrial Wood Production and Consumption in Turkey and Some Future Projections

International Conference 8th Edition ICWSE 2011, Romanya, 1 - 04 November 2011, ss.565-572

Türkiye’nin Odun Dışı Orman Ürünleri Üretiminin Ormancılık Politikası Açısından Değerlendirilmesi

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 1 - 04 October 2011, ss.18-25

Turkish Forestry Organization and Nature Conservation Studies

13th Internaional Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustaınable Development, Litvanya, 1 - 04 May 2011, ss.191-199

Marmaris Yöresinde Orman Toplum İlişkileri ve Arıcılığın Ormancılık Politikası Yönünden İrdelenmesi

2. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, Türkiye, 1 - 04 October 2010, ss.38-47

Türkiye’de Ormancılık Politikası Süreci ve Ormancılık Örgütü (Orman Bölge Müdürlükleri Örneği)

International Symposium: Bottleneceks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.541-553

Türkiye'de Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve Kalkınma Planlarındaki Yeri

V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 May 2004, ss.11-14

ORKÖY ve Orman Köyleri

IV. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Isparta, Türkiye, 1 - 04 May 2003, ss.1-2

Kitap & Kitap Bölümleri

Ziraat Orman ve Su Ürünleri Alanında Akademik Çalışmalar

Odun Dışı Orman Ürünlerinin Önemi ve Üretiminin Ormancılığa Katkıları: Türkiye Örneği, Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN, Prof. Dr. İsmet DAŞDEMİR, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.35-52, 2018

Yeşil Kitap: Yeni Anayasada'da Orman

Türkiye'de ve dünyada anayasa-ormancılık ilişkileri: Yeni anayasaya yönelik öneriler, Sezgin Özden, Editör, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara, ss.59-69, 2016