Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kent Tasarımı

, vol.13, pp.52-54, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

19.yy İkinci Yarısı - 1960 Dönemi Cemil Topuzlu Etkisiyle, İstanbul Tarihi Yarımadanın Dönüşümü

Cemil Topuzlu ve Dersaadet’in (Suriçinin) Dönüşümü Paneli, İstanbul, Turkey, 17 November 2022

Investigation of Urban Spatial Segregation and Syrians as other in Urban Area:

International Hazar Scientific Research Conference- IV,, Baku, Azerbaijan, 12 - 13 April 2021, pp.17

Carying Capacity Research Focused on Earthquake: Silivri Case

8th International Zeugma Conference, Gaziantep, Turkey, 11 - 13 April 2022, pp.56

Sağlık Politikaları ve Sağlık Sektörünün 1980-2022 Yılları Arasındaki Değişimi

Middle East International Conference on Comtemporary Scientific Studies-VII, Bayrut, Lebanon, 3 - 04 March 2022, pp.31-42

Tarihi Yarımada Plan Kararları ve Yönetim Planı İlişkisi

YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Mekan ve Organizasyonu Programı Planlama, Uygulama ve Tasarım dersi, İstanbul, Turkey, 20 April 2021

“Investigation Of Urban Spatial Segregation and Syrians as other in Urban Area: Istanbul Case”

International Hazar Scientific Researches Conference- IV, Khazar University, Baku, Azerbaijan, 10 April 2021

Dimensions Of The Space and Palimsest

BİLTEK International Symopsium On Current Develepments In Science, Technology and Social Sciences- IV, Gaziantep University, Gaziantep, Turkey, 12 April 2021

“İstanbul Yönetim Planı Süreci”, İstanbul Tarihi Alanlar Alan Başkanlığı- UNESCO

Tarihi alanlar Alan Başkanlığı, İstanbul, Turkey, 26 September 2020

Süleymaniye in Scope of İstanbul World Heritage Area

Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 06 March 2020

Rehinking Impact Assesment: Case of Istanbul / Kültürel Miras Etki Değerlendirilmesini Yeniden Düşünmek: İstanbul Örneği

43rd. Sesssion of the World Heritage Committe, Bakü, Republic of Azerbaijan. , Baku, Azerbaijan, 7 - 14 July 2019

Kırsal Kalkınmada Mahalle Düzeyinde Katılım: Mersin

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 41. Kolokyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2017, pp.192-209

Kentsel Dönüşüm Kıskacında Bağdat Caddesi

1. Konut Kurultayı, Güvenli Yaşam Alanları ve Erişilebilir Konut, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018, vol.1, pp.378-429

Yerleşmeler Kademelenmesi Yeni Bir Yaklaşım: Mersin Çevre Düzeni Planı Örneği

18. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlaması Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018

New Exprerience in Environmental Plans:Mersin

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, vol.1, pp.315-322

Kırsal Kalkınmada Mahalle Düzeyinde Katılım: Mersin Örneği"

Dünya Şehircilik Günü, Konya, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.192-209

“Evaluation of nuclear power plants in respect to sustainability: Mersin city example”

III. International Conference on “Changing Cities”,Spatial, Design,Landscape Socio-economic Dimensions, Syros, Greece, 26 - 30 June 2017

Migration and the Built Environment in the Mediterranean and the Middle East

Caumme III/Paumme I, NAPOLİ, Italy, 24 - 25 November 2016, pp.23-26

Kaybeden Kazanan Yerleşme Kavramına Farklı Bir Bakış”,

14. Bölge Bilimi Kongresi, Yükselen Ekonomiler ve Bölgesel Politikalar Türkiye Gündemi, , İzmir, Turkey, 18 - 20 December 2014, pp.113

Marka Kent Olmak Üzerine Düşünceler- Gaziantep Örneği”

38. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 2014, pp.36

Yasalar Yardımıyla Kimliğini Kaybeden Geleneksel Kent Merkezleri”,

1. Uluslararası Kentsel Planlama-Mimarlık- tasarım Kongresi/ 1st.International Urban Planning-Architecture -Design Congress, Kocaeli, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.67

Kır ve Kent Kavramları ile tanımlanamayan (Bulanık) Yerleşmeler:

Dünya şehircilik Günü, İzmir, Turkey, 6 - 08 November 2013, pp.110-123

Sel; Bir Doğal Afet: Göksu Nehri Silifke”, “Flood; A Natural Disaster: Goksu River, Silifke

“Kurtarabilirsiniz / You can rescue, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2011, pp.66-68

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim Programı Gelişim Süreci

Türkiye ‘de Kent Bilim Eğitimi Sempozyumu, XV. İskân ve Şehircilik Haftası Konferansları,, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2010, pp.13-35

İstanbul’un Tarihi Kesimine Haliç Bütünlüğünde Bakmak”

İstanbul Kent Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2007, pp.231-241

Yerleşmeler Kademelenmesi Ölçütlerini Yeniden Belirlemek”, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar,

12. Ulusal Bölge Bilimi Kongresi,, İstanbul, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.81-87

Yüksek Öğretimde Kalite ve Akreditasyon

Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB) 3. Koordinasyon Toplantısı, İstanbul, Turkey, 2 - 03 July 2007, pp.117-123

Uluslararası Gazimagusa Symposium

Uluslararası Gazimagusa Symposium, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 8 - 12 June 2007, pp.114-127

Bologna Sürecinde Türkiye’de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminin Değerlendirilmesi”

Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), 2. Koordinasyon Toplantısı,, Ankara, Turkey, 3 - 04 July 2006, pp.151-155

Turkey in Future of the European Continent and Approach Concerning the Planning of 2000’s

The Dream of a GREATER Europe XV. AESOP Congress,, Vienna, Austria, 8 - 11 August 2005, pp.117

Kapadokya’da Hayaller ve Gerçekler

Sit Alanlarında Korumaya Etkisi Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 2 - 03 July 2005, pp.67

Dünya ile Bütünleşme Sürecinde Kent Plancısı ve Planlama Eğitimi”

Dünya şehircilik Günü, Ankara, Turkey, 6 - 08 November 2001, pp.83-89

Eyüp’te Sosyo-Ekonomik Dönüşümün Fiziksel Dokuya Etkileri”

V. Eyüpsultan Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 14 - 16 May 2001, pp.130-139

“A Millieum in the Global Scene of İstanbul: Tarlabaşı

XIV. AESOP Congress,, Brno, Czech Republic, 14 - 17 July 2000, pp.54-56

İstanbul Metropoliten Alanında Eğlence Mekânlarının Dönüşümü”

I. Metropoliten Alanlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 1999, pp.221-234

Kent Kültürümüzün Dünü ve Bugününün Değerlendirilmesi Işığında Eyüp

Kent Yönetimi İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu, , İstanbul, Turkey, 17 - 19 May 1999, pp.245-254

Son On Yıl İçinde Boğaziçi Fiziksel Mekanını Şekillendiren Kurum ve Gruplar

İstanbul’xxun Kentsel Gelişme Sorunları ve Avrupa Metropolleri, 16. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, İstanbul, Turkey, 20 June 1998, pp.127-141

Forms of Residense Building in Areas of Metropolitean Developtment in Turkey

VIII. AESOP Congress Procedings, İstanbul, Turkey, 5 - 09 August 1994, pp.88-98

“İmar Planları Yasal İstemleri Üzerine Islah Planlarının Yeri ve Uygulama Yöntemleri

İller Bankası 60. Yıl Etkinlikleri,, İstanbul, Turkey, 6 - 08 November 1992, pp.34

Books & Book Chapters

Sosyal Yapının Korunabilirliği Bağlamında Fizik Mekânın Korunması

in: İstanbul Tarihi Yarımadan- Erişilebilirlik Koruma İlişkisi, ZEkiye Yenen,Hülya Berkmen, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.87-100, 2023

Sosyal Yapının Korunabilirliği Bağlamında Fizik Mekanın Korunması

in: İSTANBUL TARİHİ YARIMADA-Erişilebilirlik Koruma İlişkisi, Nezih Başgelen, Zekiye Yenen, Editor, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul, pp.87-100, 2023

Acquisition of Immovable property by Foreigns: Comparision of European Union

in: A Post Global City in Tought and Changing Face Of THe Environment, Özsungur,F.,Chaychi Semsari,K.,Keskin,O, Editor, NOVA Science Publishers, İNc., Boston, pp.45-55, 2023

İstanbul-Uluslararası Göç-Kiralık Konut Piyasası

in: Dış Göçün Odağında Türkiye Kentleri, Kuram,Uygulama ve Mekanın Değişimi, Savran,S.,Demirkol, a., Editor, İdeal Kent Yayınları, pp.37-49, 2023

Palimpsest of The Future

in: A Post Global City in Tought and Changing Face of The Environment, Özsungur,F.,Chaychi Semsari, M.,Keskin,O., Editor, NOVA Science Publishers,inc., Boston, pp.98-117, 2023

İstanbul Tarihi Yarımada Yönetim Planı

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi , İstanbul, 2018

Importance of Management Plan in Protection of Cultural Heritage: Istanbul Historical Peninsula Case

in: 10 th. Sustainable Development Planning, Brebberia, C., Editor, Wessex Institute of Technology, Southampton, pp.637-647, 2018

Alarm Bells Ring for the Cultural Heritage of Istanbul

in: 10 th. Sustainable Development Planning, Brebberia,C., Editor, Wessex Institute of Technology,UK WITPRESS, Southampton, pp.627-635, 2018

Technical Infrastructure and Urban Resilience

in: Current Trends in Science and Landscape Management,, Efe R, Zencirkıran, M., A. Wendt A., Tumsavas Z., Unal H. Borisova,B., Editor, ST. KLIMENT OHRİDSKI UNIVERSITY PRESS, SO, Sofija, pp.571-577, 2017

City Centers That Could Not Survive Despite the Urban Transformation: Case of Tarlabaşı, İstanbul

in: Current Trends in Science and Landscape Management,, Efe R, Zencirkıran, M., A. Wendt A., Tumsavas Z., Unal H. Borisova,B, Editor, ST. KLIMENT OHRİDSKI UNIVERSITY PRESS,, Sofija, pp.443-453, 2017

“The City in Which protection and Renovation verdicts Crush İstanbul Historical Peninsule”

in: Sustainable Development & Planning, C.A Brebbia, Editor, Wessex Books , Southampton, pp.403-420, 2016

Ideas About Being a ”barnd city”:Gaziantep

in: Recent Researches in Interdisiplinary Sciences, Recep Efe, İsa Cürebal, Gülnura Nyussupova,Emin Atasoy, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.17-30, 2016

Kentsel ve Çevresel Korumanın Kültürel Boyutu-3. bölüm

in: Kentsel ve Çevresel Korumanın Kültürel Boyutu, Berna Dikçınar Sel, Editor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.30-54, 2013

Effects of the Sale of Real Estate to Foreigners in Turkey: Settlements of Cappadocia and Silifke”,

in: Sustainability Today, : C.A. Brebbia, Editor, Wessex Books , Southampton, pp.411-423, 2011

Model, Planlama Modeli, Planlama Yaklaşımı ve Kademelenme,

in: Planlama Eğitimi Sürecinde Silifke, Hülya Berkmen,Cenk Hamamcıoğlu, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, pp.56-64, 2011

Planlama Çalışmalarında Yoğunluk Kavramı

in: Planlama Stüdyoları Eğitim Sürecinde Silifke Örneği, Hülya Berkmen-Cenk Hamamcıoğlu, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, pp.65-70, 2011

Nüfus ve İşgücü kestirimi

in: Planlama Eğitimi Sürecinde Silifke, Hülya Berkmen-Cenk Hamamcıoğlu, Editor, Yıldız teknik Üniveristesi, İstanbul, pp.110-127, 2011

Planlamada Merkez kavramı

in: Planlama Stüdyoları Eğitim Sürecinde Silifke Örneği”, Hülya Berkmen-Cenk Hamamcıoğlu, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, pp.104-113, 2011

Nüfus ve İşgücü kestirimi

in: Planlama Stüdyoları Eğitim Sürecinde Silifke Örneği, Hülya Berkmen- Cenk Hamamcıoğlu, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, pp.75-85, 2011

Pazar Yerleri

in: Planlama Stüdyoları Eğitim Süreci Silifke Örneği, BERKMEN NAİME HÜLYA, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basın Yayın Merkezi, İstanbul, pp.114-124, 2011

“Sel; Bir Doğal Afet: Göksu Nehri Silifke”

in: Yıldız Teknik Üniversitesi - ICUS, Akbulut, T., Erkan, Ç. N., Ünal, G., Vatan, M., Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi Basın Yayın Merkezi, İstanbul, pp.66-68, 2011

Eğitim Programı İçinde Planlama IV Stüdyosu

in: MiMimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 25. Yıl Eğitim Semineri,, Hülya Berkmen,Zekai Görgülü,Sırma Turgut, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, pp.57-76, 2009

Kapadokya Bölgesi’nde Geleneksel Bir Üretim-Çanakçılık

in: ”, Kapadokya Üzerine, Hülya Berkmen Yakar- Sırma Turgut, Editor, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, pp.99-118, 2003

Kapadokya’nın Sosyo-Kültürel Çevresinin Değişiminde Yeni Dinamikler ve Fiziksel Mekâna Etkileri-Avanos–Ürgüp

in: Kapadokya Üzerine,, Hülya Berkmen- Sırma Turgut, Editor, Yıldız teknik Üniversitesi, İstanbul, pp.54-78, 2003

Expert Reports

Other Publications