Education Information

Education Information

 • 2008 - 2014 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat, Turkey

 • 2011 - 2012 Doctorate

  Universita Degli Studi Di Roma Tor Vergata, Economia, Applied Macroeconomics, Italy

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat Teorisi A.B.D., Turkey

 • 2002 - 2006 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, İktisat, Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Teori ve Uygulamada Özel Mülkiyet Hakları ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat

 • 2008 Postgraduate

  Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye Deneyimi

  Istanbul University, Sosyal, İktisat Teorisi Abd

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

 • B1 Intermediate Italian

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri (NONSTAT)

  Data Analysis , Turkish Economic Association (TEA)

 • 2021Temel İktisadi Analiz Ve Python Uygulamaları Eğitimi

  Data Analysis , Kocaeli University

 • 2021TÜBİTAK 2037-A Bilimsel Etkinlik Programı R Studio İle Ekonometrik Analiz ve Uygulama Eğitimi

  Data Analysis , Muğla Sıtkı Koçman University

 • 2016Sosyal Bilimler Alanında Tübitak 1001 ve 3501 Proje Yazımı

  Education Management and Planning , Özyeğin Üniversitesi TTO