General Information

Institutional Information: Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü, Ballet Art Department
Research Areas: Art

Metrics

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı  Bale Bölümü Lisans Seviyesi ile İngiltere'de Elmhurst School for Dance (Association with Birmingham Royal Ballet) okullarından mezun olmuştur.  Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde Yüksek Lisans eğitimine 2015 yılında başlamış ve 2019 yılında mezun olmuştur.  Aynı zamanda Opera, Bale ve Müzikal Bölümlerinde Lisans seviyesinde , Jazz  Teknik dersleri, Tarihi Danslar ve Klasik Bale dersleri dersler vermektedir. 2021 yılında Doktora öğrenime başlamış ve halen devam etmektedir. 2010 yılında İstanbul Devlet Opera ve Balesinde bale sanatçısı olarak göreve başlamış ve 2015 yılında buradaki görevinden ayrılmıştır. Kurum bünyesinde çok sayıda ulusal ve uluslararası temsil ve festivallerde görev almıştır. Bugüne kadar on beşten fazla opera ve bale prodüksiyonunda yüz elliden fazla temsilde yer almıştır. 2020 yılından beri İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Araştırma Görevlisi kadrosunda çalışmaktadır. Bale bölümü bünyesinde  Klasik Bale, Repertuvar, Sahne derslerini ortaokul ve lise sınıflarında çalıştırıcı görevinde bulunmaktadır.