Education Information

Education Information

 • 1982 - 1987 Expertise In Medicine

  Istanbul University, Cerrahaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları , Turkey

 • 1974 - 1980 Undergraduate

  Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1987 Expertise In Medicine

  AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜNDE ARTER KAN GAZLARI

  Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Foreign Languages

 • B1 Intermediate French

 • C1 Advanced English