Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

ASYMMETRIC RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ / DOĞUŞ UNIVERSITY JOURNAL, vol.22, no.2, pp.1-18, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Environmental Kuznets Curve in D8 Countries: Evidence from Panel Cointegration

Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, no.32, pp.85-96, 2020 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Kurumlar ve Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, no.30, pp.65-81, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Çevresel Kuznets Eğrisinin Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri ile Analizi

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, vol.3, no.1, pp.26-38, 2019 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysis of Renewable Energy Consumption with Asymmetric Panel Data Models

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.120-121 Sustainable Development

Türkiye’de Kısa ve Uzun Vadeli Dış Borçlar Sürdürülebilir Mi?

2nd International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, pp.586-591

Türkiye’de Döviz Kuru, Faiz ve Risk Arasındaki İlişki: Doğrusal Olmayan Nedensellik Analizi

2nd International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, pp.592-597

Re-examination of the Fisher Hypothesis for Turkey: Evidence from the NARDL Model

Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.268

Avrupa Ülkelerinde NUTS2 Düzeyinde Okun Yasasının Heterojen Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri İle Analizi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.44-46

Zaman Serisi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Enflasyon Tahmin Performanslarının Karşılaştırılması: Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Uygulama

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.75

Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi: Ardl Sınır Testi Yaklaşımı

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.97

Türkiye’de Ortalama Tüketim Eğilimi Durağan mı?

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.62

N11 Ülkelerinde Gelir Yakınsıyor Mu?

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.207

MINT Ülkeleri Orta Gelir Tuzağında Mı?

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.208

Orta Gelir Tuzağı: BRICST Ülkeleri Örneği

VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, vol.1, pp.570

Kırılgan Sekizli Ülkeleri için Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Testi: Fourier Yaklaşımı

VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, vol.1, pp.571

Türkiye’de Dış Borçlar Sürdürülebilir Mi? Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.42

Petrol Getirilerinin GARCH Modelleri, Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makinesi İle Analizi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.43-44 Sustainable Development

Türkiye’de Dış Borçların Sürdürülebilirliğinin Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri İle Analizi

Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), Sakarya, Turkey, 17 - 18 May 2017, pp.113

Books & Book Chapters

THE RELATIONSHIP BETWEEN EXCHANGE RATES, INTEREST RATES, AND RISK IN TURKEY

in: CURRENT METHODS AND APPLICATIONS IN ECONOMETRICS (IN HONOR OF PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN), Prof. Dr. Nilgün ÇİL, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.267-278, 2021

Heterogenous Multi-Dimensional Panel Data Models: Okun’s Law for NUTS2 Level in Europe

in: Selected Topics in Applied Econometrics, Çağlayan Akay E., Korkmaz Ö., Editor, Peter Lang Gmbh, Berlin, pp.31-45, 2019