Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ARE THE SHOCKS ON THE BALTIC DRY INDEX PERMANENT OR TEMPORARY? EVIDENCE FROM NONLINEAR UNIT ROOT TESTS

Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, Nevşehir, Turkey, 26 - 27 October 2021, pp.199-207

Analysis of Renewable Energy Consumption with Asymmetric Panel Data Models

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 February 2020, pp.120-121 Sustainable Development

Türkiye’de Döviz Kuru, Faiz ve Risk Arasındaki İlişki: Doğrusal Olmayan Nedensellik Analizi

2nd International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, pp.592-597

Türkiye’de Kısa ve Uzun Vadeli Dış Borçlar Sürdürülebilir Mi?

2nd International Congresses on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES - 2019), İstanbul, Turkey, 18 - 19 June 2019, pp.586-591

Re-examination of the Fisher Hypothesis for Turkey: Evidence from the NARDL Model

Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslararası Ekonomi Konferansı, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.268

Avrupa Ülkelerinde NUTS2 Düzeyinde Okun Yasasının Heterojen Çok Boyutlu Panel Veri Modelleri İle Analizi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.44-46

Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi: Ardl Sınır Testi Yaklaşımı

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.97

Türkiye’de Ortalama Tüketim Eğilimi Durağan mı?

II. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2018, pp.62

MINT Ülkeleri Orta Gelir Tuzağında Mı?

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.208

N11 Ülkelerinde Gelir Yakınsıyor Mu?

1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.207

Kırılgan Sekizli Ülkeleri için Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Testi: Fourier Yaklaşımı

VII. Uluslararası Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Kongreler Serisi, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, vol.1, pp.571

Orta Gelir Tuzağı: BRICST Ülkeleri Örneği

VII. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, Tekirdağ, Turkey, 24 - 25 March 2018, vol.1, pp.570

Türkiye’de Dış Borçlar Sürdürülebilir Mi? Doğrusal Olmayan Birim Kök Analizi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.42

Petrol Getirilerinin GARCH Modelleri, Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makinesi İle Analizi

I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017, pp.43-44 Sustainable Development

Türkiye’de Dış Borçların Sürdürülebilirliğinin Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri İle Analizi

Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), Sakarya, Turkey, 17 - 18 May 2017, pp.113

Books & Book Chapters

Prebisch-Singer Hipotezinin Ampirik Analizi

in: İktisadi Araştırmalar, Server DEMİRCİ, Levent ÇİNKO, Editor, DER Yayınları, İstanbul, pp.103-114, 2022

Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru, Faiz Oranı ve Risk İlişkisi (The Relationship Between Exchange Rates, Interest Rates, and Risk in Turkey)

in: CURRENT METHODS AND APPLICATIONS IN ECONOMETRICS (IN HONOR OF PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN) EKONOMETRİDE GÜNCEL YÖNTEMLER VE UYGULAMALAR (PROF. DR. AHMET M. GÖKÇEN’E ARMAĞAN), Nilgün Çil, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.267-278, 2021

Heterogenous Multi-Dimensional Panel Data Models: Okun’s Law for NUTS2 Level in Europe

in: Selected Topics in Applied Econometrics, Ebru Çağlayan Akay,Özge Korkmaz, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.31-45, 2019