Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İslam Tarihi Ve Sanatları, Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Social Sciences, İslam Tarihi Ve Sanatları, Turkey

 • 2003 - 2006 Undergraduate Double Major

  Istanbul University, Edebiyat Fakütlesi, Tarih Bölümü, Turkey

 • 2001 - 2005 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Theology, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  AHMED VÂSIF EFENDİ VE MEHÂSİNÜ'L-ÂSÂR VE HAKÂİKU'L-AHBÂR'I (1209-1219/1794-1805) [İNCELEME VE METİN]

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Anabilim Dalı

 • 2008 Postgraduate

  TEMETTUAT DEFTERLERİNE GÖRE 19. YÜZYILIN ORTALARINDA (1845-1846) SİVAS KAZASININ SOSYO-EKONOMİK VE DEMOGRAFİK DURUMU (18 MAHALLE ÖRNEĞİ) Sustainable Development

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi Ve Sanatları

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Eğiticinin Eğitimi

  Education Management and Planning , Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi

 • 2019İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim

  Occupational Health and Safety , İstanbul Üniversitesi