Scientific Activities

Jury Memberships

 • November 2017 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Doktora Tez Savunması Jüri Üyesi

 • February 2017 Doctoral Examination

  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

  Yeterlilik Sınavı

Activities in Scientific Journals

 • 2017 - Continues İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi

  Assistant Editor/Section Editor

 • 2014 - Continues İslami İlimler Dergisi

  Publication Committee Member

 • 2015 - 2018 İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

  Publication Committee Member

Scientific Refereeing

 • September 2017 Siyer Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2017 İslam Tarihi Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2017 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2017 İslami İlimler Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2017 Siyer Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2016 İHYA Uluslarası İslam Araştırmaları Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

Artistic Activity

 • May 2018 Darülfünun İlahiyatın İlk Yılları Sergisi