General Information

Institutional Information

Unit
Faculty of Science
Department
Depertment of Biology
Program
General Biology Division

Contact

Email
idil.cetin@istanbul.edu.tr
Web Page
http://aves.istanbul.edu.tr/idil.cetin/
Office
İleri Kök Hücre ve Biyomoleküler Teknoloji Laboratuvarları
Address
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı Vezneciler İSTANBUL