Dr.Öğr.Üyesi

İlhan DOĞAN


İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2008 - 2014

2008 - 2014

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Türkiye

2000 - 2007

2000 - 2007

Doktora

Syracuse University, Maxwell School Of Citizenship And Public Affairs (Doktora Çalışmaları Ve Akademik Araştırmalar), Syracuse, New York, Amerika Birleşik Devletleri

1993 - 1996

1993 - 1996

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Topluluğu'nun Sosyal Politikaları Ve Endüstri İlişkileri, Türkiye

1989 - 1993

1989 - 1993

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2014

2014

Doktora

Sosyal Dışlanma ve İşgücü Piyasaları: İstanbul Fatih İlçesi'nde Bir Saha Araştırması

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri,

1996

1996

Yüksek Lisans

Yeni Teknolojilerin Çalışma Hayatı Üzerindeki Etkileri

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,, Avrupa Topluluğu'nun Sosyal Politikaları Ve Endüstri İlişkileri,

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Uluslararası İlişkiler, Avrupa Çalışmaları, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Türkiye Avrupa Ve Ortadoğu Ekonomik İlişkiler Araştırma Merkezi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Sosyal Siyaset

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sosyal Dışlanma

Doktora

Doktora

Avrupa Sosyal Modeli

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Avrupa Birliği'nin Sosyal Politikaları

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Avrupa Birliği'nde Sosyal Politikalar

Lisans

Lisans

Endüstri İlişkileri

Lisans

Lisans

Sosyal Politika ve Planlama

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Sosyal Dışlanma ve İnsan Onuruna Yakışır İş: Yoksunlukların Algılanması

DOĞAN İ.

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI DERGİSİ, sa.69, ss.135-158, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Sosyal Dışlanmanın Anlaşılması: Muğlâklık ve Çok Boyutluluk

DOĞAN İ.

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI DERGİSİ, ss.127-157, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2000

2000

Symposium on Development and Social Transformation, “Uganda’s Poverty Eradication Action Plan”, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University, NY, USA

Katılımcı

-Amerika Birleşik Devletleri