Asst. Prof. İlhan YİĞİT


Faculty of Law, Private Law Department

Department of European Union Law


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Commercial Law

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Rekabet İhlâllerinden Doğan Tazminat Sorumluluğu

Istanbul University, Faculty Of Law, Private Law Department

2004

2004

Postgraduate

Anonim Ortaklık Genel Kurulunun İşleyişi ve Ortaya Çıkan Sorunlar

Istanbul University, Faculty Of Law, Private Law Department

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Law

Commercial Law

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Ticaret Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Ticaret Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Ticaret Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Ticaret Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Ticaret Hukuku

Undergraduate

Undergraduate

Avrupa Birliği Hukuku-Kurumsal Yapı

Books & Book Chapters

2021

2021

Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshinde (TK m. 531) Fesih Dışındaki Diğer Çözüm Yollarının Uygulanmasında Kararı Veren Mahkemenin Rolü

Yiğit İ.

in: Yürürlüğünün 8. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu - IV - (Tebliğler - Tartışmalar) 23 Ekim 2020, Arslan Kaya / M. Fatih Arıcı / F. Pelin Tokcan / Numan Sabit Sönmez / Müge Evlek / Mahmut Arif Koçak, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.143-173, 2021

2018

2018

Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü

Yiğit İ.

in: Yürürlüğünün 5. Yılında Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu (Tebliğler-Tartışmalar) , Abuzer Kendigelen / İbrahim Çağrı Zengin / M. Halil Çonkar / Buğra Kesici / F. Pelin Tokcan / Numan Sabit Sönmez, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.27-49, 2018

2013

2013

Rekabet İhlallerinden Doğan Tazminat Sorumluluğu

YİĞİT İ.

Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2013