Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2016 - Devam Ediyor Flora araştırmaları Derneği

    Üye

Bilimsel Hakemlikler

  • Mart 2017 Caryologia: International Journal of Cytology, Cytosystematics and Cytogenetics

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Ağustos 2015 Turkish Journal of Botany

    SCI Kapsamındaki Dergi