Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EVALUATION OF ANTIMICROBIAL AND CYTOTOXIC EFFECTS OF FOUR TURKISH SPECIES OF ERYNGIUM L.

BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, cilt.48, ss.271-277, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Karyological study of the genus Gundelia (Compositae) in Turkey

CARYOLOGIA, cilt.72, ss.45-53, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Euphorbia akmanii (Euphorbiaceae), a new species from Turkey

PHYTOTAXA, cilt.265, ss.112-120, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Karyological studies of six taxa of the genus Allium L. (Amaryllidaceae) from Turkey

CARYOLOGIA, cilt.69, ss.187-190, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Allium efeae (Amaryllidaceae), a new species from northwest Anatolia, Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.38, ss.1022-1025, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Allium serpentinicum and A. kandemirii (Alliaceae), two new species from East Anatolia, Turkey

ANNALES BOTANICI FENNICI, cilt.50, ss.50-54, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Allium cyrilli complex (sect. Melanocrommyum) in Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.37, ss.39-45, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Allium purpureoviride sp nov (Alliaceae) from east Anatolia, Turkey

NORDIC JOURNAL OF BOTANY, cilt.30, ss.333-336, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Silene dumanii (Caryophyllaceae), a new species from East Anatolia, Turkey

ANNALES BOTANICI FENNICI, cilt.46, ss.71-74, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new species of Silene (Caryophyllaceae) from east Anatolia, Turkey

NORDIC JOURNAL OF BOTANY, cilt.25, ss.58-63, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Euphorbia smirnovii Geltman Türünün Morfolojik ve Karyolojik Özellikleri

TRAKYA UNİVERSİTY JOURNAL OF NATURAL SCİENCES, cilt.18, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The synopsisof the genus Echinophora L. (Apiaceae) in Turkey

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, cilt.44, ss.233-240, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çatalca (İstanbul)nın Güney Kesiminin Florası

OT SİSTEMATİK BOTANİK DERG., cilt.14, ss.19-46, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contribution to the flora of European Turkey

Journal of Faculty of Pharmacy of Istanbul University, cilt.37, no.1, ss.85-89, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antibacterial, antifungal and cytotoxic effects of various endemic Eryngium species.

18th International Conference on Healthcare&Life-Science Research (ICHLSR), Roma, İtalya, 10 - 11 June 2017, ss.1

Anatomical and Micromorphological Studies on Teucrium ekimii H.Duman

International Advance in Lamiaceae Science Symposium, Antalya, Türkiye, 26 - 29 April 2017, ss.80

?Euphorbia petrophila C.A. Meyer Türü Üzerinde Anatomik Bir İnceleme

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 April 2017, ss.497

Orchids of İstanbul. Are They Still There?

International Final Conferance ICON, Antalya, Türkiye, 18 - 21 April 2017, ss.26

Euphorbia macroclada L. Türü Üzerinde Anatomik Bir Araştırma

III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 4 - 06 October 2016, ss.87

İki Endemik Sütleğen (Euphorbia L.) E. pestalozzae Boiss. & E. pisidica Hub.- Mor & M. S. Khan

III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 4 - 06 October 2016, ss.86

Euphorbia smirnovii Geltman türünün morfolojik ve karyolojik özellikleri

22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplanısı, Trabzon, Türkiye, 31 August - 05 October 2016, ss.129

Euphorbia barrelieri Savi var. thessala (Form.) K. Maly Üzerinde Anatomik Bir Araştırma

2. İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2015, cilt.0, no.0, ss.126

Euphorbia pannonica Host Türünün Karyolojik Özellikleri

1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, Bolu, Türkiye, 2 - 04 Eylül 2015, cilt.1, no.1, ss.249

Kitap & Kitap Bölümleri