Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2015 5. Tıp hukuku Günleri, Savaş, Mültecilik

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 “Özel Sağlık Sektöründe Yaşan Meslek Etiği Sorunları”

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 Sağlık Hukukunda Adli Tıp Uygulamaları II

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2014 4. Tıp Hukuku Günleri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2014 Adli Bilimler Bahar Sempozyumu, Marmaris

  Attendee

  Marmaris, Turkey

 • 2013 3. Tıp Hukuk Günleri, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2013 Adli Bilimler Alanında Kurumlar Arası İşbirliği paneli, Ankara

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2013 Adli Bilimler alanında Kurumlar Arası İşbirliği

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 2012 Trafikte Alkol ve Uyuşturucu ile Etkin Mücadele Sempozyumu

  Attendee

  Manisa, Turkey

 • 2012 Türkiye Üniversiteleri Sağlık Bilimleri Enstitüleri XXIV. Toplantısı Kocaeli,

  Attendee

  Kocaeli, Turkey

 • 2011 14th International Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2011 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 2010 15. Ulusal Adli Tıp Günleri

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2010 9. Adli Bilimler Kongresi, İzmir

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 2010 Yoğun Bakım Hemşireliği Sedmpozyumu, Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2010 Alkol ve Trafikte Güvenli Sürüş Sempozyumu, İ.Ü.Cerrahpaşa Oditoryumu, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2009 6 th European Conference on Traumatic Stress, Phsycho Traumatology Clinical Practice and Human Rights

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2008 Tıp Etiği Çalıştayı, İstanbul,

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2008 Organ Aktarımı ve Tıp Etiği Paneli, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2007 1. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2006 VII. Adli Bilimler Kongresi, Konya.

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 2006 Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin cezai ve Hukuki Sorumluluğu, Tıbbi malpraktis ve adli raporların Düzenlenmesi sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2005 İstanbul Cerrahi Toplantıları

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2004 Yeni TCK ve Adli Uygulamaları Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2004 6. Adli Bilimler Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2003 Proceedings of the 3rd European Academy of Forensic Science Meeting

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2003 Sixth Symposium on Signal Transduction in the Blood-Brain Barriers

  Attendee

  Szeged, Hungary

 • 2002 Adli Tıp 2. Güz Toplantısı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2002 Sürekli Adli Tıp Eğitim Toplantıları-2 "Kardiyak nedenli Ani Ölümler"

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2001 Uluslararası Katılımlı 23. Pediatri Günleri ve 3. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2000 4. Adli B,ilimler Kongresi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2000 Kitle yaralanmaları ve Afet Hekimliği Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1999 The European Society for social Pediatrics- School Health

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1999 IV. International Symposium Advances in Legal Medicine

  Attendee

  Mainz, Germany

 • 1999 İstanbul Tıp Fakültesi 14. Kurultayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1999 3. Adli Bilimler Sempozyumu, Malpraktis

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 1998 Geriatrik Hasta ve Sorunları Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1998 3. Adli Bilimler Kongresi

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 1997 2. Onkoloji Hemşireliği Kursu, İstanbul Tıp Fakültesi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1997 Cerrahide Adli Tıp Paneli, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1996 5. Karadeniz Tıp Günleri, Trabzon

  Attendee

  Trabzon, Turkey

 • 1995 2. Vakıf Gureba Tıp Kongresi, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1995 1. Adli Bilimler Sempozyumu, Marmara Üniversitesai, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1994 1. Ulusal Adli Tıp Kongresi, İstanbul

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 1994 1.Adli Bilimler Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana

  Attendee

  Adana, Turkey

 • 1993 7. Ulusal Adli Tıp Günleri, Antalya

  Attendee

  Antalya, Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 429

h-index (WOS): 14