Education Information

Education Information

 • 2003 - 2009 Doctorate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Psychology, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Psychology, Turkey

 • 1993 - 1998 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Psychology, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Açıklanamayan infertilitede kadınlık ve anne-kız ilişkisinde anneliğin iletimi

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Psychology

 • 2002 Postgraduate

  Atipik özellikler gösteren depresif bozukluk ve majör depresif bozuklukta kişilerarası şemaların ve kişilik özelliklerinin incelenmesi

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Psychology