Achievements & Reputation

Congress and Symposium Activities

 • 09 June 2023 - 10 June 2023 GS Üniversitesi & Istanbul Barosu "26. Iş Hukuku ve Sosyal Guvenlik Hukukuna Ilişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri"-"Uzaktan Çalışma Bağlamında Dijital İş İlişkileri"Sustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 18 March 2022 - 20 March 2022 VIII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2022)-" İş Kazası veya Meslek Hastalığı Nedeniyle Ölüm Halinde Talep Edilen Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İle Sosyal Güvenlik Kurumunun Yaptığı Ödemelerin İlişkisi"

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 03 December 2019 - 05 December 2019 10. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES-"Platform Çalışma ve İş Hukuku Bakımından Doğurabileceği Bazı Sorunlar"Sustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 23 September 2016 - 23 September 2016 İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu-İş Hukukunda Kollektif Hukuki HimayeSustainable Development

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

Scholarships

 • 2023 - 2023 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

  TUBITAK

 • 2016 - 2019 2214-A Yurtdışı Araştırma Burs Programı (Doktora Öğrencilleri)

  TUBITAK

Invited Talks

 • June 2023 GS Üniversitesi & Istanbul Barosu "26. Iş Hukuku ve Sosyal Guvenlik Hukukuna Ilişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri"-"Uzaktan Çalışma Bağlamında Dijital İş İlişkileri"

  Conference

  Galatasaray Üniversitesi, Turkey

 • March 2022 VIII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2022)-"İş Kazası veya Meslek Hastalığı Nedeniyle Ölüm Halinde Talep Edilen Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İle Sosyal Güvenlik Kurumunun Yaptığı Ödemelerin İlişkisi"

  Conference

  VIII. INSAC International Congress on Social and Education Sciences (INCSES-2022), Turkey

 • December 2019 10. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES-"Platform Çalışma ve İş Hukuku Bakımından Doğurabileceği Bazı Sorunlar"

  Conference

  Altınbaş Üniversitesi, Turkey

 • September 2016 İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu- "İş Hukukunda Kollektif Hukuki Himaye"

  Conference

  İstanbul Bilgi Üniversitesi, Turkey