Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşçinin Sosyal Medya Paylaşımlarının İşveren Tarafından Fesih Nedeni Yapılması

13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, İstanbul, Turkey, 17 November - 23 December 2023

Uzaktan Çalışma Bağlamında Dijital İş İlişkileri

GS Üniversitesi & İstanbul Barosu 26. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul, Turkey, 9 - 10 June 2023

Platform Work and Some Problems Related to Labor Law / Platform Çalışma ve İş Hukuku Bakımından Doğurabileceği Bazı Sorunlar

10. INTERNATIONAL CONGRESS ON CURRENT DEBATES IN SOCIAL SCIENCES, İstanbul, Turkey, 3 - 05 December 2019, vol.1, pp.165-174 Sustainable Development

İş Hukukunda Kollektif Hukuki Himaye

İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Turkey, 23 September 2016

Books & Book Chapters

Uygulamalı Tazminat Hukuku

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2022

İş Hukuku'nda Cezai Şart

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2019

İş Hukukunda Kollektif Hukuki Himaye

in: İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar, Doğan Yenisey K., Ergüneş Emrağ, S., Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.379-407, 2017

Türk Borçlar Kanunu M.71’in İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Sorumluluğunun Hukuki Niteliğine Etkisi

in: Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan, Derleme, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.873-897, 2015

Metrics

Publication

19

Project

1
UN Sustainable Development Goals