Education Information

Education Information

 • 1998 - 2000 Doctorate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Abd, Turkey

 • 1992 - 1995 Postgraduate

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Abd. , Turkey

 • 1986 - 1991 Undergraduate

  Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2000 Doctorate

  İnsan Normal ve Kanserli Akciğer Dokusunda, Kazein Kinaz II (CKII) Enziminin Myc Onkoproteinini Substrat olarak Kullanarak Kinetik Karakterizasyonu ve L-myc onkogeninin Restriction Fragment Length Polimorfizm (RFLP) Analizi Sustainable Development

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Abd.

 • 1995 Postgraduate

  Tip 1 Diabetli Hasta Serumlarından High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Yöntemiyle İmmünoglobulinlerin Saflaştırılması Sustainable Development

  Istanbul University, Health Sciences Institute, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Abd.

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English