Dr.Öğr.Üyesi

Kürşad YAĞCI


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı

Biyografi

1978 yılında Malatya'nın Arapgir ilçesinde doğdu. Anne ve babasının memuriyeti dolayısıyla Malatya'nın Darende ve Akçadağ ilçeleri ile Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde ilk ve orta öğrenimini tamamlayarak, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1998 yılında Hukuk Fakültesinden mezun olarak bir yıl süreyle İstanbul Barosunda avukatlık stajı yaptı.

1999 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsündeki Özel Hukuk Yüksek Lisans öğrenimini Prof. Dr. Özer Seliçi'nin danışmanlığını yürüttüğü "3402 sayılı Kadastro Kanunu Uyarınca Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar" başlıklı yüksek lisans tezini savunarak 2002 yılında tamamladı.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Ana Bilim Dalında Doktora öğrenimine başladı. Tez danışmanlığını Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir'in yürüttüğü "Cezai Mirasçılıktan Çıkarma" başlıklı doktora tez çalışmaları sırasında araştırma yapmak üzere 2006-2007 tarihlerinde Tinçel Vakfı burslusu olarak Almanya'nın Freiburg kentindeki Albert Ludwigs Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu. Başarıyla savunduğu doktora tezinden sonra 2010 yılında doktora diploması almaya hak kazandı. 2014-2015 yıllarnda, TÜBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile, çalışmalar yapmak üzere Temple University, Beasley School of Law'da (A.B.D) bulundu.

10 Aralık 1999 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2010 yılından itibaren Doktor Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya devam etti ve 2014 yılında Yardımçı Doçent ünvanını aldı. Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

İstanbul Üniversitesi ve diğer üniversitelerde  Medeni Hukuk Alanında dersler vermektedir. Adli Yargıda 2008 yılından beri bilirkişilik görevi yürütmektedir. 

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Cezai Mirasçılıktan Çıkarma (Cezai Iskat)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

2002

2002

Yüksek Lisans

3402 Sayılı Kadastro Kanunu Çerçevesinde Tapuya Kayıtlı Taşınmazların Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1999

1999

AVUKATLIK STAJI

Diğer

İSTANBUL BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk , Medeni Hukuk, Özel Hukuk, Ekonomi Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Bilişim Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

2010 - 2014

2010 - 2014

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

1999 - 2010

1999 - 2010

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Akademi Dışı Deneyim

1998 - 1999

1998 - 1999

Diğer, Karataş Hukuk Bürosu

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ArSa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Lisans

Lisans

Aile Hukuku

Doktora

Doktora

Sözleşmelerin Devri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Rehin Hukuku

Lisans

Lisans

Sağlık Hukuku

Lisans

Lisans

Borçlar Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Rehin Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kentsel Dönüşümün Özel Hukuka ilişkin Sonuçları

Doktora

Doktora

Doktora Seminer

Lisans

Lisans

Medeni Hukuk

Lisans

Lisans

Sağlık Hukuku

Lisans

Lisans

Miras Hukuku

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sağlık Hukuku

Lisans

Lisans

EŞYA HUKUKU İ.Ö.

Lisans

Lisans

BORÇLAR HUKUKU

Lisans

Lisans

BORÇLAR HUKUKU

Lisans

Lisans

MEDENİ HUKUK GİRİŞ-KİŞİLER

Lisans

Lisans

BORÇLAR HUKUKU

Lisans

Lisans

MEDENİ HUKUK -AİLE HUKUKU

Lisans

Lisans

BORÇLAR HUKUKU

Lisans

Lisans

BORÇLAR HUKUKU

Lisans

Lisans

BORÇLAR HUKUKU İ.Ö.

Lisans

Lisans

BORÇLAR HUKUKU

Ön Lisans

Ön Lisans

TEMEL HUKUK

Ön Lisans

Ön Lisans

TEMEL HUKUK

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

İnşaat ve Tedarik Sözleşmelerinde Bedel Borcunun İfa Edileceği Zamanın Hakedişe Bağlanmasının Sonuçları

YAĞCI K.

İnşaat ve Taşınmaz Hukukunda Güncel Sorunlar Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 02 Mayıs 2019, ss.13-16 Creative Commons License

2019

2019

NON-PECUNIARY DAMAGES BASED ON THE VIOLATION OF PERSONALITY RIGHTS DUE TO WRONGFUL SEIZURE AND PROVISIONAL MEASURES

YAĞCI K.

International Congress on Afro - Eurasian Research V, Lefkoşe, Kıbrıs (Kktc), 19 - 22 Nisan 2019, ss.70

2018

2018

The Conditions of Post Marital Spousal Support (Alimony) in Turkish Law

YAĞCI K.

IV. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, Budapeşte, Macaristan, 27 - 29 Nisan 2018, ss.249-262 Creative Commons License

2017

2017

Yargıtay Kararlarında Yönetime İlişkin Konularda Vakıf Senedi Değişiklikleri

YAĞCI K.

Dernekler ve Vakıflara İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 Aralık 2017, cilt.2, ss.100-120

2016

2016

Kat Mülkiyetine Tabi Binaların Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yıkılıp Yeniden Yaptırılmasında Aranacak Karar Nisabı”

YAĞCI K.

Medeni Hukuk Alanındaki Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumları, Cilt I, Eşya Hukuku, İstanbul, Türkiye, 20 Ekim 2016, cilt.1, sa.1, ss.151-198 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2019

Haziran 2019

istanbul hukuk Mecmuası

ESCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2018

Ocak 2018

TESAM Akademi dergisi

Hakemli Bilimsel DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2019

2019

“Bir Hakkaniyet Sorunsalı Süresiz Nafaka”, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İdeal Hukuk Kulubü

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

Yoksulluk Nafakası, Çalıştayı, Galatasaray Üniversitesi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2018

2018

"Yoksulluk Nafakasında Süresizlik Sorunu", Aile Hukuku Meseleleri Paneli, Doğuş Üniversitesi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Yargıtay Kararlarında Yönetime İlişkin Konularda Vakıf Senedi Değişiklikleri", Dernekler ve Vakıflara İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

YARDIM NAFAKASI ALACAKLISININ NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNE KARŞI KUSURLU DAVRANIŞLARI NEDENİYLE YARDIM NAFAKASI YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TAMAMEN YA DA KISMEN ORTADAN KALDIRILIP KALDIRILAMAYACAĞI HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Kat Mülkiyetine Tabi Binaların Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yıkılıp Yeniden Yaptırılmasında Aranacak Karar Nisabı”, Eşya Hukukuna İlişkin Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi, 20.10.2016, İstanbul.

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

ÖĞRETİM ÜYESİ DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURSU

TÜBİTAK

2006 - Devam Ediyor

2006 - Devam Ediyor

DOKTORA ARAŞTIRMA DESTEK BURSU

Vakıf

Jüri Üyelikleri

Eylül-2018

Eylül 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez savunma Jürisi - İstanbul Üniversitesi