Foreign Languages

English, B1 Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Vocational Training, Bilirkişilik Temel Eğitimi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 2019
Finance, Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 2015
Education Management and Planning, Su Ürünlerinde Kalite Yönetimi, Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve FAO – EASTFISH, 1999

Dissertations

Postgraduate, Türkiye de Su Ürünleri Politikası ve Su Ürünleri Sektöründe Yatırım Uygulamasına İlişkin Bir Örnek, Istanbul University, İşletme İktisadı Enstitüsü, Organizasyon Ve İşletme Politikası, 1993

Academic Titles / Tasks


Lecturer
2018 - Continues
Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences, Department Of Aquaculture And Fish Diseases

Expert
1995 - Continues
Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences, Department Of Aquaculture And Fish Diseases

Supported Projects

 1. DOĞAN K., Project Supported by Higher Education Institutions, Marmara Bölgesi?ndeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) İşletmelerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi, 2008 - 2008

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

 1. A Study on Profitability of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Farms In Marmara Region, Turkey
  DOĞAN K., Yıldız M., Bayır A.
  journal of Fisheries Science, vol.5, no.3, pp.172-179, 2011 (Journal Indexed in SSCI)
 2. İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri ve Ortaklarının Sosyo- Ekonomik Analizi
  DOĞAN K.
  Journal of Fisheries Sciences com, vol.4, no.4, pp.318-328, 2010 (Journal Indexed in SSCI)
 3. İznik Gölü (Bursa) Gümüş Balığı Avcılığı Yapan Tekne Sahibi Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Analizi
  FISHERIES SCIENCE, vol.3, no.1, pp.58-67, 2009 (Journal Indexed in SSCI)
 4. The role of İstanbul fish co-operatives in Turkish fisheries
  DOĞAN K., Timur M.
  Acta Acta Adriatica, no.87, pp.1-8, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Socıo-Economıc Structure of Swordfısh Fıshermen: The Case of Istanbul
  Doğan K., Alıçlı T. Z.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHS), vol.8, no.74, pp.2415-2427, 2021 (Journal Indexed in ESCI)
 2. Balıkçılıkta Destekleme, Geleneksel Kıyı Balıkçılığı Uygulaması
  Doğan K.
  Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatif Postası Karınca, no.1003, pp.42-49, 2020 (National Non-Refereed Journal)
 3. Türkiye Su Ürünleri Kooperatiflerinde Üst Örgütlenme (İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Örneği)
  Doğan K.
  Kooperatif Postası Karınca, no.999, pp.19-29, 2020 (National Non-Refereed Journal)
 4. Su Ürünleri Üretiminin Gelişmesinde Kooperatiflerin Rolü: Yapağlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği
  Doğan K., Akil T.
  Kooperatif Postası Karınca Dergisi, vol.87, no.997, pp.11-18, 2020 (National Non-Refereed Journal)
 5. Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) küçük ölçekli balıkçılık faaliyeti ve balıkçıların sosyo-ekonomik yapısının analizi.
  AQUATIC RESEARCH, vol.2, no.4, pp.200-210, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 6. SMALL SCALE FISHING ACTIVITY AND ANALY-SIS OF SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF FISHERMEN IN THE MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ)
  Alıçlı T. Z. , Doğan K., Altunay M. A.
  Aquatic Research, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)
 7. Şile (İstanbul) su ürünleri kooperatifi ve ortaklarının sosyo-ekonomik analizi
  Doğan K., Alıçlı T. Z.
  Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.11, no.2, pp.20-24, 2018 (Other Refereed National Journals)
 8. İstanbul İli Su Ürünleri Kooperatiflerinin Ticari Olanakları ve Sorunlarının İncelenmesi
  Aquatic Research, vol.1, no.4, pp.180-191, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 9. TRADE FACILITIES OF ISTANBUL FISHERIES COOPERATIVES AND INVESTIGATION OF THEIR PROBLEMS
  AQUATIC RESEARCH, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 10. İstanbul İli Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yönetim ve Organizasyon Yapısı
  ÜÇÜNCÜ SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ, vol.52, pp.448-469, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 11. Su Ürünleri Kooperatiflerinin Türkiye’deki Dünü, Bugünü ve Geleceği
  Turkish Journal of Aquatic Sciences, vol.32, no.1, pp.21-34, 2017 (National Refreed University Journal)
 12. Su Ürünleri Kooperatifçiliğine Genel Bakış
  DOĞAN K.
  Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, no.959, pp.18-24, 2016 (National Non-Refereed Journal)
 13. Marmara Bölgesi Balıkçılık Sektöründe Faaliyet Gösteren İçsu Kooperatiflerinin Mevcut Durumu ve Örgütlenme Yapıları
  Doğan K.
  YUNUS ARASTİRMA BÜLTENİ, no.3, pp.31-44, 2015 (Other Refereed National Journals)
 14. Gökçeada Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi ve Sosyo-Ekonomik Analizi
  Doğan K., GÖNÜLAL O.
  İstanbul üniversitesi Su ürünleri dergisi, vol.29, no.1, pp.101-116, 2014 (National Refreed University Journal)
 15. Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı
  Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.5, pp.57-69, 2012 (National Refreed University Journal)
 16. Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı
  Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.5, pp.57-69, 2011 (National Refreed University Journal)
 17. A Study on Profitability Of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Farms In Marmara Region, Turkey
  YILDIZ M., Doğan K., Bayır A.
  Journal of FisheriesSciences.com, vol.5, pp.172-179, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)
 18. İçsularımızda Önemli Artış Gösteren Gümüş Balığı Üretiminin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi
  DOĞAN K.
  Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, no.33, pp.44-49, 2008 (Other Refereed National Journals)
 19. Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi
  DOĞAN K., Yıldız M.
  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, vol.23, no.1, pp.17-27, 2008 (National Refreed University Journal)
 20. Marmara Bölgesi GökkuşağıAlabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal, Teknolojik ve VerimlilikAnalizleri
  Doğan K., Yıldız M., Şener E.
  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, no.23, pp.1-16, 2008 (National Refreed University Journal)
 21. Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi
  Doğan K., YILDIZ M.
  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, vol.23, pp.17-27, 2008 (National Refreed University Journal)
 22. Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal, Teknolojık ve Verimlilik Analizleri
  YILDIZ M., Doğan K., Şener E.
  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, vol.23, pp.1-16, 2008 (National Refreed University Journal)
 23. Su Ürünleri Üretimi Artıyor
  DOĞAN K.
  Tarımsal Çözüm, vol.1, no.5, pp.37-40, 2006 (National Non-Refereed Journal)
 24. Ülkemizde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmeler , Üretim Kapasiteleri,İllere göre Dağılımları ve Ekonomik Analizleri
  GÜVEN E., Doğan K.
  SÜMDER. Su Ürünleri Mühendisleri Dergisi, pp.39-45, 2005 (Other Refereed National Journals)
 25. Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmeler, üretim kapasiteleri, illere göre dağılımları ve ekonomik analizleri
  DOĞAN K., Güven E.
  Su Ürünleri Mühendisleri Dergisi, no.4, pp.39-45, 2005 (Other Refereed National Journals)
 26. Ülkemiz Akvakültür Potansiyeli ve Pazarlama Durumu
  DOĞAN K.
  Deniz ve Balıkçılık, no.3, pp.10-12, 2003 (National Non-Refereed Journal)
 27. Ülkemizin akvakültür potansiyeli ve pazarlama durumu. Kısım II
  DOĞAN K.
  Deniz ve Balıkçılık, no.3, pp.10-12, 2003 (National Non-Refereed Journal)
 28. Ülkemizin akvakültür potansiyeli ve pazarlama durumu
  DOĞAN K.
  Deniz ve Balıkçılık, no.2, pp.8-13, 2003 (National Non-Refereed Journal)
 29. A Model Study On The Role Of Istanbul Fish Co-Operatives At Turkish Fisheries
  DOĞAN K., Timur M.
  Turkish J.Marine Sciences, vol.9, no.1, pp.69-80, 2003 (International Refereed University Journal)
 30. Türkiyede Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Pazarlaması
  DOĞAN K.
  Tarım İstanbul, no.83, pp.12-21, 2003 (National Non-Refereed Journal)
 31. Su Ürünleri Pazarlamasında Toplam Kalite Yönetimi
  DOĞAN K.
  Tarım İstanbul, no.81, pp.12-16, 2002 (National Non-Refereed Journal)
 32. Su Ürünleri Sektörünün Tarım Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi
  DOĞAN K.
  Tarım İstanbul, pp.8-12, 2002 (National Non-Refereed Journal)
 33. İstanbul Balık Hali (Türkiye) ve halde pazarlanan su ürünleri
  DOĞAN K., TİMUR M.
  Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, vol.16, pp.1-17, 1999 (National Refreed University Journal)
 34. Taşkısı ve Poyrazlar Göllerinin (Adapazarı-Türkiye) fitoplankton topluluklarının incelenmesi
  DOĞAN K., Aykulu G., Hasırcı S.
  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri, pp.157-184, 1999 (National Refreed University Journal)
 35. Su ürünleri sektörü Türkiye ekonomisinin neresinde?
  DOĞAN K.
  Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, vol.1, no.1, pp.15-20, 1996 (National Refreed University Journal)
 36. Su ürünleri potansiyelimiz?
  DOĞAN K.
  Su Ürünleri Enformasyon, pp.27-33, 1996 (National Non-Refereed Journal)
 37. Su ürünleri sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri
  DOĞAN K.
  Su Ürünleri Enformasyon Dergisi, vol.30, pp.6-14, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Sazan İşletmeciliği ve Pazarlaması
  DOĞAN K.
  in: Sazan Balığı Üretim Tekniği, Metin Timur, Editor, İstanbul Üniversitesi Basın Ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, pp.179-206, 2011
 2. İstanbul Balık Halinin Pazarlama ve Satış Durumu
  DOĞAN K., Timur M.
  Prive Grafik Matbacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2009
 3. Cumhuriyet Dönemi Su Ürünleri Bibliyografisi
  Timur M., ÇOLAK H. S. , Doğan K.
  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2003
 4. Timur, M., Çolak, S. Cumhuriyet Dönemi Su Ürünleri Bibliyografisi
  DOĞAN K.
  Çantay, İstanbul, 2003
 5. Prof Dr. Kosswig’s Role in The Development of the Turkish Fishery
  GÜVEN E., Timur M., Doğan K.
  in: International Symposium of Fisheries and Zoology, Prof. Dr. Işık Kemal Oray; Prof Dr. M. Salih Çelikkale; Yrd. Doç. Dr. Güven Özdemir, Editor, İstabul University Mabaası, İstanbul University Matbaası, pp.27-42, 2003

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Fishery Infrastructures and Fishermen’s Organizations of the Sea of Marmara
  Doğan K.
  Marmara Denizi 2022 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 09 January 2022, no.63, pp.365-368
 2. Beykoz Balıkçılığı ve Balıkçılığın Ekonomik Örgütlenmesi Açısından Değerlendirilmesi
  Doğan K.
  Beykoz 2019 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 December 2019, vol.1, no.35, pp.619-644
 3. The Role and Importance of Fisheries Cooperatives in the Fisheries Trade: Example of Istanbul and Turkey.
  DOĞAN K.
  I. International Agricultural Science Congress, 9 - 12 May 2018
 4. İstanbul İli Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yönetim ve Organizasyon Yapısı
  DOĞAN K.
  22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 05 October 2017 - 07 January 2018, pp.37-39
 5. Şile (İstanbul) Su Ürünleri Kooperatifi ve Ortaklarının Sosyo-Ekonomik Analizi
  Doğan K., Alıçlı T. Z.
  1 th International Water Congress, Isparta, Turkey, 26 - 29 October 2017, pp.48
 6. Su Ürünleri Pazarlamasında Balık Hallerinin Rolü İstanbul Balık Hali Örneği
  DOĞAN K.
  3. Ulusal Tarım Kongresi, Turkey, 5 - 08 October 2016
 7. Su Ürünleri Kooperatiflerinin Türkiye deki Dünü Bugünü ve Geleceği
  DOĞAN K.
  Elazığ, Malatya, Tunceli ve Erzincan İlleri Su Ürünleri Kooperatifçiliği ve Balıkçılığı Çalıştayı, Turkey, 27 October 2016
 8. Balıkçılık Sektöründe Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yeri ve Önemi
  DOĞAN K.
  Küreselleşme Sürecinde Ekonomi Siyaset-Toplum ve Kooperatifçilik 21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Karabük, Turkey, 14 - 15 May 2015, vol.1, no.104, pp.629-649
 9. Gökçeada Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi ve Ekonomik Analizi
  DOĞAN K.
  17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 September 2013
 10. Marmara Denizindeki Kirliliğin Balıkçılığa Etkisi, Marmara Balıkçılığının Ekonomiye Yansıması.
  Doğan K.
  Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz Marmara Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2013, no.79, pp.193-204
 11. Determination and socio-economic analaysis of fish consumption routines of consumers in the Imbros district (Aegean Sea)
  Doğan K., Gönülal O.
  The First Intarnational Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 1 - 04 March 2013, pp.35
 12. İstanbul İlinde (Atatürk ve Galata Köprüsü) Sportif Olta Balıkçılığı Yapanların Sosyo-Ekonomik Yapısına Yönelik Bir Araştırma
  DOĞAN K., Çağıltay F.
  Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, Turkey, 1 - 04 November 2012, vol.1, pp.545-552
 13. Economıc Importance of Trout Culture in Turkey
  DOĞAN K.
  AQUA, 2012. International Conference, Czech Republic, 1 - 04 September 2012, pp.283
 14. Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Analizi
  DOĞAN K., Gönülal O.
  16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.139
 15. Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı
  DOĞAN K., Gönülal O.
  Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Samsun, Turkey, 1 - 04 September 2011, pp.129
 16. Technical and Structural Features and Diseases Strategies of Marine Fish Hatcheries in Turkey
  GÜVEN E., Özesen Çolak S., Dogan K.
  The 3rd Global Fisheries and Aquculture Research Conf., Egypt, 1 - 04 November 2010, pp.39
 17. Technical and Structural Analysis and Disease Strategies of Marine Fish Hatcheries in Turkey.
  DOĞAN K., Güven E., Çolak S.
  Proc. of the 3 rd Global Fisheries & Aquaculture Research Conference, Egypt, 1 - 04 November 2010, pp.313-319
 18. Turkeys Aquaculture Sector
  DOĞAN K.
  Proc. of the 3rd Global Fisheries & Aquaculture Research, Egypt, 1 - 04 September 2010, pp.320-328
 19. Balıkçılık Sektöründe Su Ürünleri Kooperatiflerinin Rolü ve Örgütlenme Yapıları
  DOĞAN K., Timur M.
  Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 04 September 2010, vol.2, pp.854-861
 20. Türkiye Alabalık Yetiştiriciliğinin Su Ürünleri Sektörü ve Ülke Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi
  DOĞAN K.
  II. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Karaman, Turkey, 1 - 04 July 2010, pp.65
 21. Marmara Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) İşletmelerinde Çalışanların Soysa-Ekonomik Analizi
  DOĞAN K., Yıldız M.
  1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta, Turkey, 1 - 04 October 2008, pp.60
 22. Marmara Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal, Teknolojik ve Verimlilik Analizleri
  DOĞAN K., Şener E., Yıldız M.
  1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta, Turkey, 1 - 04 October 2008, pp.49
 23. Adıyaman İlinin Su Ürünleri Potansiyeli ve İlin Ekonomik Kalkınmasına Etkisi
  DOĞAN K., Yıldız M.
  Medeniyetler Kavşağında Adıyaman Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 1 - 04 June 2008, pp.383-403
 24. İznik Gölü Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) Avcılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Analizi
  DOĞAN K.
  XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 04 September 2007, pp.158
 25. Marmara Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı isletmelerinin Karlılıklarının İncelenmesi
  DOĞAN K., Yıldız M.
  XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 04 September 2007, pp.99
 26. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Başlangıç Yemleri İçin Diyet Formüllerinin Geliştirilmesi
  DOĞAN K., Şener E., Yıldız M., Çağıltay F., Ekici A., Ercan E., Yamaner G., Tosun D., Eryalçın M.
  Türkiyede Balık Yemi Üretimi Ar-Ge Proje Pazarı Platformu, Sakarya, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.10
 27. The Production and Economic Importance of Sharks in Turkey.
  DOĞAN K.
  Int. Workshop on Mediterranean Cartilaginous Fish with Emphasis, Turkey, 1 - 04 December 2005, pp.79-84
 28. Prof. Dr. Kosswig’s role in the development of the Turkish fisheries
  DOĞAN K., Güven E., TİMUR M.
  Istanbul University Science and Fisheries Faculties, International Fisheries and Zoology Symposium, Turkey, 1 - 04 October 2003, pp.27-42
 29. Taşkısı ve Poyrazlar Göllerinin (Adapazarı-Türkiye) fitoplankton topluluklarının incelenmesi
  DOĞAN K., Aykulu G., Hasırcı S.
  II. Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 October 1999, vol.Özel Sayı, pp.157-184
 30. Karadeniz Bölgesinde Akuakultur Potansiyeli ve Üretimi Etkileyen Faktörler
  DOĞAN K., Şener E., Yıldız M., Fenerci S.
  X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Adana, Turkey, 1 - 04 September 1999, vol.1, pp.55-66

Other Publications

 1. Konut Kooperatifleri ve Kentsel Dönüşüm (Tüm Emek İş Sitesi Örneği)
  DOĞAN K.
  Other, pp.13-23, 2017
 2. Dünden bu güne İstanbul balık hali ve Marmara hamsisi
  DOĞAN K., Timur M.
  Other, pp.11-21, 2000

Courses

EKONOMİ VE PAZARLAMA, Undergraduate, 2020 - 2021
SU ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMA, Undergraduate, 2003 - 2004, 2004 - 2005, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
SU ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI, Undergraduate, 2005 - 2006
SU ÜRÜNLERİ İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMASI, Associate Degree, 2003 - 2004, 2004 - 2005
SU ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMA, Undergraduate, 1999 - 2000

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

The European Aquaculture Society, Member, 2010 - Continues
Su Ürünleri Mühendisleri Derneği, Member, 2000 - Continues

Scientific Refereeing

Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi, Other Indexed Journal, June 2021
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, National Scientific Refreed Journal, May 2019
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, National Scientific Refreed Journal, April 2019
Yunus Araştırma Bülteni, National Scientific Refreed Journal, August 2017
Journal of Fisheries & Aquatic Sciences of Istanbul University (IUJFAS), National Scientific Refreed Journal, March 2017
Ege Su Ürünleri Dergisi, National Scientific Refreed Journal, January 2017
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Other journals, December 2016
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Other Indexed Journal, August 2016
Yunus Araştırma Bülteni, National Scientific Refreed Journal, June 2016
Yunus Araştırma Bülteni, National Scientific Refreed Journal, December 2015
SÜMDER, Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, National Scientific Refreed Journal, December 2014
SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, National Scientific Refreed Journal, March 2014
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, National Scientific Refreed Journal, June 2013
FisheriesSciences.com, Other Indexed Journal, June 2008

Edit Congress and Symposium Activities

Marmara Denizi 2022 Sempozyumu, Panelists, İstanbul, Turkey, 2022
Beykoz 2019 Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2019
International Agricultural Science Congress, Attendee, Van, Turkey, 2018
1 st International Water Congress, Attendee, Afyon, Turkey, 2017
22. International Turkish Cooperative Congress, Attendee, Nevşehir, Turkey, 2017
Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı, Attendee, İstanbul, Turkey, 2016
Ulusal Tarım Kongresi, Attendee, Afyon, Turkey, 2016
Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan İlleri Su Ürünleri Kooperatifçiliği ve Balıkçılığı Çalıştayı, Attendee, Elazığ, Turkey, 2016
II. Marmara Denizi Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2015
Ulusal Tarım Kongresi, Attendee, Afyon, Turkey, 2015
21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Attendee, Karabük, Turkey, 2015
Doğu Anadolu 5. Su Ürünleri Sempozyumu, Attendee, Elazığ, Turkey, 2014
1. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı, Attendee, Sapanca/Sakarya, Turkey, 2014
Su Ürünleri Ekonomisi Çalıştayı, Attendee, Antalya, Turkey, 2013
Su Ürünleri Ekonomisi Çalıştayı, Attendee, Antalya, Turkey, 2013
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2013
The First Intarnational Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Attendee, Girne, Cyprus (Kktc), 2013
Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz Marmara Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 2012
Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Attendee, Hatay, Turkey, 2012
II. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Attendee, Yalova, Turkey, 2012
AQUA, 2012. International Conference, Attendee, Prague, Czech Republic, 2012
Uluslararası Doğal Kaynaklarda Sürdürülebilir Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı., Attendee, Isparta, Turkey, 2012
16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Attendee, Antalya, Turkey, 2011
FABA 2011, Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Attendee, Samsun, Turkey, 2011
3rd Global Fisheries & Aquaculture Research Conference, Attendee, Kahire, Egypt, 2010
Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Attendee, Antalya, Turkey, 2010
Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Toplantısı, Attendee, Antalya, Turkey, 2010
Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Attendee, Şanlıurfa, Turkey, 2010
2. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Attendee, Karaman, Turkey, 2010
XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Attendee, Rize, Turkey, 2009
1.Ulusal Alabalık Sempozyumu, Attendee, Isparta, Turkey, 2008
AB Ortak Balıkçılık Programı ve Türkiye, Attendee, Balıkesir, Turkey, 2007
XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Attendee, Muğla, Turkey, 2007
Türkiyede Balık Yemi Üretimi Ar-Ge Proje Pazarı Platformu, Attendee, Sakarya, Turkey, 2007
Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu, Attendee, Adıyaman, Turkey, 2006
Int. Workshop on Mediterranean Cartilaginous Fish with Emphasis Southern and Eastern Mediterranean, Attendee, İstanbul, Turkey, 2005
Ulusal Ege Adaları Toplantısı, Attendee, Çanakkale, Turkey, 2001
Mersin Balıgı (Acipenser güldenstaedti) Yetistiricilik Projesi, Attendee, Sakarya, Turkey, 2001
I. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Attendee, Sakarya, Turkey, 2000
X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Attendee, Adana, Turkey, 1999
FAO – EASTFISH- Su Ürünlerinde Kalite Yönetimi, Attendee, Ankara, Turkey, 1999
Balık Yetiştiricilerine Yönelik Balık Hastalıkları Semineri, Attendee, Sakarya, Turkey, 1997
II. Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, Attendee, Turkey, 1991
I.Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 1987
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin düzenlediği I.Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, Attendee, İstanbul, Turkey, 1987

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Marketing, Management and Organization, Theory and Practice of Coopertives, Agricultural Sciences, Seafood, Aquaculture