Yabancı Diller

İngilizce, B1 Orta

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, Bilirkişilik Temel Eğitimi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 2019
Finans, Kooperatifçilik Geliştirme ve Uyum Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 2015
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Su Ürünlerinde Kalite Yönetimi, Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ve FAO – EASTFISH, 1999

Yaptığı Tezler

Yüksek Lisans, Türkiye de Su Ürünleri Politikası ve Su Ürünleri Sektöründe Yatırım Uygulamasına İlişkin Bir Örnek, İstanbul Üniversitesi, İşletme İktisadı Enstitüsü, Organizasyon Ve İşletme Politikası, 1993

Akademik Unvanlar / Görevler


Öğretim Görevlisi
2018 - Devam Ediyor
İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ve Hastalıkları Bölümü

Uzman
1995 - 2018
İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ve Hastalıkları Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. DOĞAN K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Marmara Bölgesi?ndeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) İşletmelerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi, 2008 - 2008

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. A Study on Profitability ofRainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Farms In Marmara Region, Turkey
  Doğan K., Yıldız M., Bayır A.
  Journal of FisheriesSciences.com, cilt.5, sa.3, ss.172-179, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri ve Ortaklarının Sosyo-Ekonomik Analizi
  Doğan K.
  Journal of FisheriesSciences.com, cilt.4, sa.4, ss.318-328, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
 3. Structural, technological and productivity analyses of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) farms in the Marmara region, Turkey
  Yildiz M., Dogan K., Sener E., Bayir A.
  JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, cilt.26, sa.1, ss.21-25, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
 4. İznik Gölü (Bursa) Gümüş Balığı Avcılığı Yapan TekneSahibi Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Analizi
  Doğan K.
  FISHERIES SCIENCE, cilt.3, sa.1, ss.58-67, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)
 5. The role of İstanbul fish co-operatives in Turkish fisheries
  DOĞAN K., Timur M.
  Acta Acta Adriatica, sa.87, ss.1-8, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Kılıç Balığı Avcılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı: İstanbul İli Örneği
  Doğan K., Alıçlı T. Z.
  INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHS), cilt.8, sa.74, ss.2415-2427, 2021 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 2. Balıkçılıkta Destekleme, Geleneksel Kıyı Balıkçılığı Uygulaması
  Doğan K.
  Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatif Postası Karınca, sa.1003, ss.42-49, 2020 (Hakemsiz Dergi)
 3. Türkiye Su Ürünleri Kooperatiflerinde Üst Örgütlenme (İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Örneği)
  Doğan K.
  Kooperatif Postası Karınca, sa.999, ss.19-29, 2020 (Hakemsiz Dergi)
 4. Su Ürünleri Üretiminin Gelişmesinde Kooperatiflerin Rolü: Yapağlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği
  Doğan K., Akil T.
  Kooperatif Postası Karınca Dergisi, cilt.87, sa.997, ss.11-18, 2020 (Hakemsiz Dergi)
 5. Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) küçük ölçekli balıkçılık faaliyeti ve balıkçıların sosyo-ekonomik yapısının analizi.
  Alıçlı T. Z. , Doğan K., Altunay A.
  AQUATIC RESEARCH, cilt.2, sa.4, ss.200-210, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 6. SMALL SCALE FISHING ACTIVITY AND ANALY-SIS OF SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF FISHERMEN IN THE MARMARA EREĞLİSİ (TEKİRDAĞ)
  Alıçlı T. Z. , Doğan K., Altunay M. A.
  Aquatic Research, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 7. Şile (İstanbul) su ürünleri kooperatifi ve ortaklarının sosyo-ekonomik analizi
  Doğan K., Alıçlı T. Z.
  Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.20-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 8. İstanbul İli Su Ürünleri Kooperatiflerinin Ticari Olanakları ve Sorunlarının İncelenmesi
  Doğan K.
  Aquatic Research, cilt.1, sa.4, ss.180-191, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 9. TRADE FACILITIES OF ISTANBUL FISHERIES COOPERATIVES AND INVESTIGATION OF THEIR PROBLEMS
  Doğan K.
  AQUATIC RESEARCH, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 10. İstanbul İli Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yönetim ve Organizasyon Yapısı
  Doğan K.
  ÜÇÜNCÜ SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ, cilt.52, ss.448-469, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 11. Su Ürünleri Kooperatiflerinin Türkiye’deki Dünü, Bugünü ve Geleceği
  Doğan K.
  Turkish Journal of Aquatic Sciences, cilt.32, sa.1, ss.21-34, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 12. Su Ürünleri Kooperatifçiliğine Genel Bakış
  DOĞAN K.
  Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, sa.959, ss.18-24, 2016 (Hakemsiz Dergi)
 13. Marmara Bölgesi Balıkçılık Sektöründe Faaliyet Gösteren İçsu Kooperatiflerinin Mevcut Durumu ve Örgütlenme Yapıları
  Doğan K.
  YUNUS ARASTİRMA BÜLTENİ, sa.3, ss.31-44, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 14. Gökçeada Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi ve Sosyo-Ekonomik Analizi
  Doğan K., Gönülal O.
  İstanbul üniversitesi Su ürünleri dergisi, cilt.29, sa.1, ss.101-116, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 15. Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı veBalıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı
  Doğan K., Gönülal O.
  Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.5, ss.57-69, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 16. Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı
  Doğan K., GÖNÜLAL O.
  Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.5, ss.57-69, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 17. A Study on Profitability Of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Farms In Marmara Region, Turkey
  Yıldız M., Doğan K., Bayır A.
  Journal of FisheriesSciences.com, cilt.5, ss.172-179, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)
 18. İçsularımızda Önemli Artış Gösteren Gümüş Balığı Üretiminin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi
  DOĞAN K.
  Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, sa.33, ss.44-49, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 19. Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı(Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi
  Doğan K., Yıldız M.
  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.17-27, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 20. Marmara Bölgesi GökkuşağıAlabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal, Teknolojik ve VerimlilikAnalizleri
  Doğan K., Yıldız M., Şener E.
  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, sa.23, ss.1-16, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 21. Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi
  Doğan K., YILDIZ M.
  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.17-27, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 22. Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal, Teknolojık ve Verimlilik Analizleri
  YILDIZ M., Doğan K., Şener E.
  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.1-16, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 23. Su Ürünleri Üretimi Artıyor
  Doğan K.
  Tarımsal Çözüm, cilt.1, sa.5, ss.37-40, 2006 (Hakemsiz Dergi)
 24. Ülkemizde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapan İşletmeler , Üretim Kapasiteleri,İllere göre Dağılımları ve Ekonomik Analizleri
  Güven E., Doğan K.
  SÜMDER. Su Ürünleri Mühendisleri Dergisi, cilt.4, sa.24, ss.39-45, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 25. Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği yapanişletmeler, üretim kapasiteleri, illere göre dağılımları ve ekonomik analizleri
  Doğan K., Güven E.
  Su Ürünleri Mühendisleri Dergisi, sa.4, ss.39-45, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
 26. Ülkemiz Akvakültür Potansiyeli ve Pazarlama Durumu
  Doğan K.
  Deniz ve Balıkçılık, sa.3, ss.10-12, 2003 (Hakemsiz Dergi)
 27. Ülkemizin akvakültür potansiyeli ve pazarlama durumu.Kısım II
  Doğan K.
  Deniz ve Balıkçılık, sa.3, ss.10-12, 2003 (Hakemsiz Dergi)
 28. Ülkemizin akvakültür potansiyeli ve pazarlama durumu
  Doğan K.
  Deniz ve Balıkçılık, sa.2, ss.8-13, 2003 (Hakemsiz Dergi)
 29. A Model Study On The Role Of Istanbul Fish Co-Operatives At Turkish Fisheries
  Doğan K., Timur M.
  Turkish J.Marine Sciences, cilt.9, sa.1, ss.69-80, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 30. Türkiyede Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Pazarlaması
  Doğan K.
  Tarım İstanbul, sa.83, ss.12-21, 2003 (Hakemsiz Dergi)
 31. Su Ürünleri Pazarlamasında Toplam Kalite Yönetimi
  Doğan K.
  Tarım İstanbul, sa.81, ss.12-16, 2002 (Hakemsiz Dergi)
 32. Su Ürünleri Sektörünün Tarım Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi
  DOĞAN K.
  Tarım İstanbul, sa.80, ss.8-12, 2002 (Hakemsiz Dergi)
 33. İstanbul Balık Hali (Türkiye) ve haldepazarlanan su ürünleri
  Doğan K., Timur M.
  Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, cilt.16, ss.1-17, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 34. Taşkısı ve Poyrazlar Göllerinin (Adapazarı-Türkiye) fitoplankton topluluklarının incelenmesi
  DOĞAN K., Aykulu G., Hasırcı S.
  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri, ss.157-184, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 35. Su ürünleri sektörü Türkiye ekonomisinin neresinde?
  DOĞAN K.
  Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.15-20, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)
 36. Su ürünleri potansiyelimiz?
  DOĞAN K.
  Su Ürünleri Enformasyon, ss.27-33, 1996 (Hakemsiz Dergi)
 37. Su Ürünleri Sektörünün, Tarım Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi
  Doğan K.
  Su Ürünleri Enformasyon Dergisi, cilt.30, ss.6-14, 1995 (Hakemsiz Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Sazan İşletmeciliği ve Pazarlaması
  Doğan K.
  Sazan Balığı Üretim Tekniği, Metin Timur, Editör, İstanbul Üniversitesi Basın Ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, ss.179-206, 2011
 2. İstanbul Balık Halinin Pazarlama ve SatışDurumu
  Doğan K., Timur M.
  Prive Grafik Matbacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2009
 3. Cumhuriyet Dönemi Su Ürünleri Bibliyografisi
  Timur M., Çolak H. S. , Doğan K.
  İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2003
 4. Prof Dr. Kosswig’s Role in The Development of the Turkish Fishery
  GÜVEN E., Timur M., Doğan K.
  International Symposium of Fisheries and Zoology, Prof. Dr. Işık Kemal Oray; Prof Dr. M. Salih Çelikkale; Yrd. Doç. Dr. Güven Özdemir, Editör, İstabul University Mabaası, İstanbul University Matbaası, ss.27-42, 2003

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Marmara Denizi Balıkçı Örgütleri ve Balıkçılık Altyapı Kullanımı
  Doğan K.
  Marmara Denizi 2022 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Ocak 2022, sa.63, ss.365-368
 2. Beykoz Balıkçılığı ve Balıkçılığın Ekonomik Örgütlenmesi Açısından Değerlendirilmesi
  Doğan K.
  Beykoz 2019 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, cilt.1, sa.35, ss.619-644
 3. The Role and Importance of Fisheries Cooperatives in the Fisheries Trade: Example of Istanbul and Turkey.
  DOĞAN K.
  I. International Agricultural Science Congress, 9 - 12 Mayıs 2018
 4. İstanbul İli Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yönetim ve Organizasyon Yapısı
  DOĞAN K.
  22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 05 Ekim 2017 - 07 Ocak 2018, ss.37-39
 5. Şile (İstanbul) Su Ürünleri Kooperatifi ve Ortaklarının Sosyo-Ekonomik Analizi
  Doğan K., Alıçlı T. Z.
  1 th International Water Congress, Isparta, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.48
 6. Su Ürünleri Pazarlamasında Balık Hallerinin Rolü İstanbul Balık Hali Örneği
  DOĞAN K.
  3. Ulusal Tarım Kongresi, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2016
 7. Su Ürünleri Kooperatiflerinin Türkiye deki Dünü Bugünü ve Geleceği
  DOĞAN K.
  Elazığ, Malatya, Tunceli ve Erzincan İlleri Su Ürünleri Kooperatifçiliği ve Balıkçılığı Çalıştayı, Türkiye, 27 Ekim 2016
 8. Balıkçılık Sektöründe Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yeri ve Önemi
  Doğan K.
  Küreselleşme Sürecinde Ekonomi Siyaset-Toplum ve Kooperatifçilik 21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Karabük, Türkiye, 14 - 15 Mayıs 2015, cilt.1, sa.104, ss.629-649
 9. Marmara Bölgesi Balıkçılık Sektöründe Faaliyet Gösteren İçsu Kooperatiflerinin Mevcut Durumu ve Örgütlenme Yapıları
  Doğan K.
  5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2014, ss.94
 10. Gökçeada Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi ve Ekonomik Analizi
  DOĞAN K.
  17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2013
 11. Marmara Denizindeki Kirliliğin Balıkçılığa Etkisi, Marmara Balıkçılığının Ekonomiye Yansıması.
  Doğan K.
  Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz Marmara Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, sa.79, ss.193-204
 12. Determination and socio-economic analaysis of fish consumption routines of consumers in the Imbros district (Aegean Sea)
  Doğan K., Gönülal O.
  The First Intarnational Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 Mart 2013, ss.35
 13. İstanbul İlinde (Atatürk ve GalataKöprüsü) Sportif Olta Balıkçılığı Yapanların Sosyo-Ekonomik Yapısına Yönelik Bir Araştırma
  Doğan K., Çağıltay F.
  Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, cilt.1, ss.545-552
 14. Economıc Importance of Trout Culture in Turkey
  DOĞAN K.
  AQUA, 2012. International Conference, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Eylül 2012, ss.283
 15. Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Analizi
  Doğan K., Gönülal O.
  16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, ss.139
 16. Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı
  DOĞAN K., Gönülal O.
  Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2011, ss.129
 17. Technical andStructural Analysis and Disease Strategies of Marine Fish Hatcheries inTurkey.
  Doğan K., Güven E., Çolak S.
  Proc. of the 3 rd Global Fisheries & Aquaculture Research Conference, Al-Kharijah, Mısır, 1 - 04 Kasım 2010, ss.313-319
 18. Technical and Structural Features and Diseases Strategies of Marine Fish Hatcheries in Turkey
  GÜVEN E., Özesen Çolak S., Dogan K.
  The 3rd Global Fisheries and Aquculture Research Conf., Mısır, 1 - 04 Kasım 2010, ss.39
 19. Balıkçılık Sektöründe Su ÜrünleriKooperatiflerinin Rolü ve Örgütlenme Yapıları
  Doğan K., Timur M.
  Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2010, cilt.2, ss.854-861
 20. Turkeys Aquaculture Sector
  Doğan K.
  Proc. of the 3rd Global Fisheries & Aquaculture Research, Al-Kharijah, Mısır, 1 - 04 Eylül 2010, ss.320-328
 21. Türkiye Alabalık Yetiştiriciliğinin Su Ürünleri Sektörü veÜlke Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi
  Doğan K.
  II. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Karaman, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2010, ss.65
 22. Balıkçılık Yönetim Sisteminde Su Ürünleri Kooperatifleri (İstanbul) ve Kıyı Balıkçılığı Yapan Kooperatif Üyesi Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Analizi
  Doğan K.
  XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.437
 23. Marmara Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal, Teknolojik ve Verimlilik Analizleri
  DOĞAN K., Şener E., Yıldız M.
  1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, ss.49
 24. Marmara Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) İşletmelerinde Çalışanların Soysa-Ekonomik Analizi
  DOĞAN K., Yıldız M.
  1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, ss.60
 25. Adıyaman İlinin Su Ürünleri Potansiyelive İlin Ekonomik Kalkınmasına Etkisi
  Doğan K., Yıldız M.
  Medeniyetler Kavşağında Adıyaman Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.383-403
 26. İznik Gölü Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) Avcılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Analizi
  DOĞAN K.
  XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007, ss.158
 27. Marmara Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı isletmelerinin Karlılıklarının İncelenmesi
  DOĞAN K., Yıldız M.
  XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007, ss.99
 28. Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Başlangıç Yemleri İçin Diyet Formüllerinin Geliştirilmesi
  DOĞAN K., Şener E., Yıldız M., Çağıltay F., Ekici A., Ercan E., Yamaner G., Tosun D., Eryalçın M.
  Türkiyede Balık Yemi Üretimi Ar-Ge Proje Pazarı Platformu, Sakarya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2007, ss.10
 29. The Production and Economic Importance of Sharks inTurkey.
  Doğan K.
  Int. Workshop on Mediterranean Cartilaginous Fish with Emphasis, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2005, ss.79-84
 30. Prof. Dr. Kosswig’s role inthe development of the Turkish fisheries
  Doğan K., Güven E., Timur M.
  Istanbul University Science and Fisheries Faculties, International Fisheries and Zoology Symposium, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2003, ss.27-42
 31. Taşkısı ve Poyrazlar Göllerinin (Adapazarı-Türkiye) fitoplankton topluluklarının incelenmesi
  DOĞAN K., Aykulu G., Hasırcı S.
  II. Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1999, cilt.Özel Sayı, ss.157-184
 32. Karadeniz Bölgesinde Akuakultur Potansiyeli ve Üretimi Etkileyen Faktörler
  Doğan K., Şener E., Yıldız M., Fenerci S.
  X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Adana, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1999, cilt.1, ss.55-66

Diğer Yayınlar

 1. Konut Kooperatifleri ve Kentsel Dönüşüm (Tüm Emek İş Sitesi Örneği)
  DOĞAN K.
  Diğer, ss.13-23, 2017
 2. Dünden bu güne İstanbul balık hali ve Marmarahamsisi
  Doğan K., Timur M.
  Diğer, ss.11-21, 2000

Verdiği Dersler

EKONOMİ VE PAZARLAMA, Lisans, 2020 - 2021
SU ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMA, Lisans, 2003 - 2004, 2004 - 2005, 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016
SU ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMASI, Lisans, 2005 - 2006
SU ÜRÜNLERİ İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMASI, Ön Lisans, 2003 - 2004, 2004 - 2005
SU ÜRÜNLERİ EKONOMİSİ VE PAZARLAMA, Lisans, 1999 - 2000

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

The European Aquaculture Society, Üye, 2010 - Devam Ediyor
Su Ürünleri Mühendisleri Derneği, Üye, 2000 - Devam Ediyor

Bilimsel Hakemlikler

Türk Denizcilik ve Deniz Bilimleri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2021
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2019
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2019
Yunus Araştırma Bülteni, Hakemli Bilimsel Dergi, Ağustos 2017
Journal of Fisheries & Aquatic Sciences of Istanbul University (IUJFAS), Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2017
Ege Su Ürünleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2017
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Diğer Dergiler, Aralık 2016
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ağustos 2016
Yunus Araştırma Bülteni, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2016
Yunus Araştırma Bülteni, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2015
SÜMDER, Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2014
SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2014
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2013
FisheriesSciences.com, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Haziran 2008

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

Marmara Denizi 2022 Sempozyumu, Panelist, İstanbul, Türkiye, 2022
Beykoz 2019 Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2019
International Agricultural Science Congress, Katılımcı, Van, Türkiye, 2018
1 st International Water Congress, Katılımcı, Afyon, Türkiye, 2017
22. International Turkish Cooperative Congress, Katılımcı, Nevşehir, Türkiye, 2017
Balık Geçitleri ve Göçleri Çalıştayı, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2016
Ulusal Tarım Kongresi, Katılımcı, Afyon, Türkiye, 2016
Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzincan İlleri Su Ürünleri Kooperatifçiliği ve Balıkçılığı Çalıştayı, Katılımcı, Elazığ, Türkiye, 2016
II. Marmara Denizi Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2015
Ulusal Tarım Kongresi, Katılımcı, Afyon, Türkiye, 2015
21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Katılımcı, Karabük, Türkiye, 2015
Doğu Anadolu 5. Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, Elazığ, Türkiye, 2014
1. Ulusal Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Gamet Biyolojisi Çalıştayı, Katılımcı, Sapanca/Sakarya, Türkiye, 2014
Su Ürünleri Ekonomisi Çalıştayı, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2013
Su Ürünleri Ekonomisi Çalıştayı, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2013
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2013
The First Intarnational Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Katılımcı, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2013
Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz Marmara Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2012
Türkiyenin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Katılımcı, Hatay, Türkiye, 2012
II. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Katılımcı, Yalova, Türkiye, 2012
AQUA, 2012. International Conference, Katılımcı, Prague, Çek Cumhuriyeti, 2012
Uluslararası Doğal Kaynaklarda Sürdürülebilir Kerevit Stoklarının Korunması ve Yönetimi Çalıştayı., Katılımcı, Isparta, Türkiye, 2012
16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2011
FABA 2011, Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Katılımcı, Samsun, Türkiye, 2011
Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Toplantısı, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2010
Çevre Dostu Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2010
3rd Global Fisheries & Aquaculture Research Conference, Katılımcı, Kahire, Mısır, 2010
Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Katılımcı, Şanlıurfa, Türkiye, 2010
2. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Katılımcı, Karaman, Türkiye, 2010
XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, Rize, Türkiye, 2009
1.Ulusal Alabalık Sempozyumu, Katılımcı, Isparta, Türkiye, 2008
AB Ortak Balıkçılık Programı ve Türkiye, Katılımcı, Balıkesir, Türkiye, 2007
XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, Muğla, Türkiye, 2007
Türkiyede Balık Yemi Üretimi Ar-Ge Proje Pazarı Platformu, Katılımcı, Sakarya, Türkiye, 2007
Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu, Katılımcı, Adıyaman, Türkiye, 2006
Int. Workshop on Mediterranean Cartilaginous Fish with Emphasis Southern and Eastern Mediterranean, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2005
Ulusal Ege Adaları Toplantısı, Katılımcı, Çanakkale, Türkiye, 2001
Mersin Balıgı (Acipenser güldenstaedti) Yetistiricilik Projesi, Katılımcı, Sakarya, Türkiye, 2001
I. Ulusal Öğrenci Sempozyumu, Katılımcı, Sakarya, Türkiye, 2000
X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, Adana, Türkiye, 1999
FAO – EASTFISH- Su Ürünlerinde Kalite Yönetimi, Katılımcı, Ankara, Türkiye, 1999
Balık Yetiştiricilerine Yönelik Balık Hastalıkları Semineri, Katılımcı, Sakarya, Türkiye, 1997
II. Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, Türkiye, 1991
I.Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 1987
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nin düzenlediği I.Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 1987

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):4
h-indeksi (WOS):1

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Kooperatifçilik, Tarımsal Bilimler, Su Ürünleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği