Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Study on Profitability of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Farms In Marmara Region, Turkey

journal of Fisheries Science, vol.5, no.3, pp.172-179, 2011 (Journal Indexed in SSCI)

İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri ve Ortaklarının Sosyo- Ekonomik Analizi

Journal of Fisheries Sciences com, vol.4, no.4, pp.318-328, 2010 (Journal Indexed in SSCI)

The role of İstanbul fish co-operatives in Turkish fisheries

Acta Acta Adriatica, no.87, pp.1-8, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Socıo-Economıc Structure of Swordfısh Fıshermen: The Case of Istanbul

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHS), vol.8, no.74, pp.2415-2427, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development

Balıkçılıkta Destekleme, Geleneksel Kıyı Balıkçılığı Uygulaması

Türk Kooperatifçilik Kurumu, Kooperatif Postası Karınca, no.1003, pp.42-49, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Su Ürünleri Üretiminin Gelişmesinde Kooperatiflerin Rolü: Yapağlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği

Kooperatif Postası Karınca Dergisi, vol.87, no.997, pp.11-18, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) küçük ölçekli balıkçılık faaliyeti ve balıkçıların sosyo-ekonomik yapısının analizi.

AQUATIC RESEARCH, vol.2, no.4, pp.200-210, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Şile (İstanbul) su ürünleri kooperatifi ve ortaklarının sosyo-ekonomik analizi

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.11, no.2, pp.20-24, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

İstanbul İli Su Ürünleri Kooperatiflerinin Ticari Olanakları ve Sorunlarının İncelenmesi

Aquatic Research, vol.1, no.4, pp.180-191, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TRADE FACILITIES OF ISTANBUL FISHERIES COOPERATIVES AND INVESTIGATION OF THEIR PROBLEMS

AQUATIC RESEARCH, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İstanbul İli Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yönetim ve Organizasyon Yapısı

ÜÇÜNCÜ SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ, vol.52, pp.448-469, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Su Ürünleri Kooperatiflerinin Türkiye’deki Dünü, Bugünü ve Geleceği

Turkish Journal of Aquatic Sciences, vol.32, no.1, pp.21-34, 2017 (National Refreed University Journal)

Su Ürünleri Kooperatifçiliğine Genel Bakış

Türk Kooperatifçilik Kurumu Karınca Dergisi, no.959, pp.18-24, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Gökçeada Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi ve Sosyo-Ekonomik Analizi

İstanbul üniversitesi Su ürünleri dergisi, vol.29, no.1, pp.101-116, 2014 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.5, pp.57-69, 2012 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Yapısı

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, vol.2, no.5, pp.57-69, 2011 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

A Study on Profitability Of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Farms In Marmara Region, Turkey

Journal of FisheriesSciences.com, vol.5, pp.172-179, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

İçsularımızda Önemli Artış Gösteren Gümüş Balığı Üretiminin Türkiye Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, no.33, pp.44-49, 2008 (Other Refereed National Journals)

Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, vol.23, no.1, pp.17-27, 2008 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Marmara Bölgesi GökkuşağıAlabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal, Teknolojik ve VerimlilikAnalizleri

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, no.23, pp.1-16, 2008 (National Refreed University Journal)

Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, vol.23, pp.17-27, 2008 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal, Teknolojık ve Verimlilik Analizleri

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, vol.23, pp.1-16, 2008 (National Refreed University Journal)

Su Ürünleri Üretimi Artıyor

Tarımsal Çözüm, vol.1, no.5, pp.37-40, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Ülkemiz Akvakültür Potansiyeli ve Pazarlama Durumu

Deniz ve Balıkçılık, no.3, pp.10-12, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Ülkemizin akvakültür potansiyeli ve pazarlama durumu. Kısım II

Deniz ve Balıkçılık, no.3, pp.10-12, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Ülkemizin akvakültür potansiyeli ve pazarlama durumu

Deniz ve Balıkçılık, no.2, pp.8-13, 2003 (National Non-Refereed Journal)

A Model Study On The Role Of Istanbul Fish Co-Operatives At Turkish Fisheries

Turkish J.Marine Sciences, vol.9, no.1, pp.69-80, 2003 (International Refereed University Journal)

Türkiyede Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Pazarlaması

Tarım İstanbul, no.83, pp.12-21, 2003 (National Non-Refereed Journal)

Su Ürünleri Pazarlamasında Toplam Kalite Yönetimi

Tarım İstanbul, no.81, pp.12-16, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Su Ürünleri Sektörünün Tarım Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi

Tarım İstanbul, pp.8-12, 2002 (National Non-Refereed Journal)

İstanbul Balık Hali (Türkiye) ve halde pazarlanan su ürünleri

Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, vol.16, pp.1-17, 1999 (National Refreed University Journal)

Taşkısı ve Poyrazlar Göllerinin (Adapazarı-Türkiye) fitoplankton topluluklarının incelenmesi

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri, pp.157-184, 1999 (National Refreed University Journal)

Su ürünleri sektörü Türkiye ekonomisinin neresinde?

Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, vol.1, no.1, pp.15-20, 1996 (National Refreed University Journal)

Su ürünleri potansiyelimiz?

Su Ürünleri Enformasyon, pp.27-33, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Su ürünleri sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri

Su Ürünleri Enformasyon Dergisi, vol.30, pp.6-14, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fishery Infrastructures and Fishermen’s Organizations of the Sea of Marmara

Marmara Denizi 2022 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 8 - 09 January 2022, no.63, pp.365-368 Creative Commons License Sustainable Development

Beykoz Balıkçılığı ve Balıkçılığın Ekonomik Örgütlenmesi Açısından Değerlendirilmesi

Beykoz 2019 Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 6 - 08 December 2019, vol.1, no.35, pp.619-644 Creative Commons License

İstanbul İli Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yönetim ve Organizasyon Yapısı

22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, 05 October 2017 - 07 January 2018, pp.37-39

Şile (İstanbul) Su Ürünleri Kooperatifi ve Ortaklarının Sosyo-Ekonomik Analizi

1 th International Water Congress, Isparta, Turkey, 26 - 29 October 2017, pp.48 Sustainable Development

Su Ürünleri Kooperatiflerinin Türkiye deki Dünü Bugünü ve Geleceği

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Erzincan İlleri Su Ürünleri Kooperatifçiliği ve Balıkçılığı Çalıştayı, Turkey, 27 October 2016

Balıkçılık Sektöründe Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yeri ve Önemi

Küreselleşme Sürecinde Ekonomi Siyaset-Toplum ve Kooperatifçilik 21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Karabük, Turkey, 14 - 15 May 2015, vol.1, no.104, pp.629-649

Gökçeada Balık Tüketim Alışkanlığının Belirlenmesi ve Ekonomik Analizi

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 05 September 2013

Marmara Denizindeki Kirliliğin Balıkçılığa Etkisi, Marmara Balıkçılığının Ekonomiye Yansıması.

Derdimiz, Değerimiz, Denizimiz Marmara Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2013, no.79, pp.193-204

Determination and socio-economic analaysis of fish consumption routines of consumers in the Imbros district (Aegean Sea)

The First Intarnational Fisheries Symposium in Northern Cyprus, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 1 - 04 March 2013, pp.35 Creative Commons License Sustainable Development

İstanbul İlinde (Atatürk ve Galata Köprüsü) Sportif Olta Balıkçılığı Yapanların Sosyo-Ekonomik Yapısına Yönelik Bir Araştırma

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, Hatay, Turkey, 1 - 04 November 2012, vol.1, pp.545-552 Sustainable Development

Economıc Importance of Trout Culture in Turkey

AQUA, 2012. International Conference, Czech Republic, 1 - 04 September 2012, pp.283

Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Analizi

16. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2011, pp.139 Sustainable Development

Gökçeada (Ege Denizi) Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı

Fisheries and Aquatic Sciences Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Samsun, Turkey, 1 - 04 September 2011, pp.129 Sustainable Development

Technical and Structural Features and Diseases Strategies of Marine Fish Hatcheries in Turkey

The 3rd Global Fisheries and Aquculture Research Conf., Egypt, 1 - 04 November 2010, pp.39

Technical and Structural Analysis and Disease Strategies of Marine Fish Hatcheries in Turkey.

Proc. of the 3 rd Global Fisheries & Aquaculture Research Conference, Egypt, 1 - 04 November 2010, pp.313-319

Turkeys Aquaculture Sector

Proc. of the 3rd Global Fisheries & Aquaculture Research, Egypt, 1 - 04 September 2010, pp.320-328

Balıkçılık Sektöründe Su Ürünleri Kooperatiflerinin Rolü ve Örgütlenme Yapıları

Türkiye 9. Tarım Ekonomisi Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 1 - 04 September 2010, vol.2, pp.854-861

Adıyaman İlinin Su Ürünleri Potansiyeli ve İlin Ekonomik Kalkınmasına Etkisi

Medeniyetler Kavşağında Adıyaman Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 1 - 04 June 2008, pp.383-403

Marmara Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı isletmelerinin Karlılıklarının İncelenmesi

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 04 September 2007, pp.99

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Başlangıç Yemleri İçin Diyet Formüllerinin Geliştirilmesi

Türkiyede Balık Yemi Üretimi Ar-Ge Proje Pazarı Platformu, Sakarya, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.10

The Production and Economic Importance of Sharks in Turkey.

Int. Workshop on Mediterranean Cartilaginous Fish with Emphasis, Turkey, 1 - 04 December 2005, pp.79-84

Prof. Dr. Kosswig’s role in the development of the Turkish fisheries

Istanbul University Science and Fisheries Faculties, International Fisheries and Zoology Symposium, Turkey, 1 - 04 October 2003, pp.27-42

Taşkısı ve Poyrazlar Göllerinin (Adapazarı-Türkiye) fitoplankton topluluklarının incelenmesi

II. Uluslararası Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 October 1999, vol.Özel Sayı, pp.157-184

Karadeniz Bölgesinde Akuakultur Potansiyeli ve Üretimi Etkileyen Faktörler

X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Adana, Turkey, 1 - 04 September 1999, vol.1, pp.55-66

Books & Book Chapters

Sazan İşletmeciliği ve Pazarlaması

in: Sazan Balığı Üretim Tekniği, Metin Timur, Editor, İstanbul Üniversitesi Basın Ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, pp.179-206, 2011

İstanbul Balık Halinin Pazarlama ve Satış Durumu

Prive Grafik Matbacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 2009

Cumhuriyet Dönemi Su Ürünleri Bibliyografisi

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2003

Prof Dr. Kosswig’s Role in The Development of the Turkish Fishery

in: International Symposium of Fisheries and Zoology, Prof. Dr. Işık Kemal Oray; Prof Dr. M. Salih Çelikkale; Yrd. Doç. Dr. Güven Özdemir, Editor, İstabul University Mabaası, İstanbul University Matbaası, pp.27-42, 2003

Other Publications