Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Istanbul University, Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 • 2011 - 2018 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 • 2002 - 2011 Research Assistant

  Istanbul University, Faculty of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Vice Dean

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 • 2020 - Continues Deputy Head of Department

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

 • 2020 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Istanbul University, Faculty Of Literature, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Courses

 • Undergraduate Urduca Dilbilgisine Giriş I

 • Postgraduate Hint Dili ve Grameri

 • Postgraduate Modern Urdu Edebiyatında Hikayecilik

 • Doctorate Hint Basınında Türkler

 • Undergraduate Urduca Multimedya I

 • Undergraduate Urduca Multimedya III

 • Undergraduate Urduca Modern Metinler I

 • Undergraduate URDUCA ÇEVİRİ UYGULAMALARI II

 • Undergraduate URDUCA DİLBİLGİSİ II

 • Undergraduate URDUCA METİN ÇÖZÜMLEMELERİ I

 • Undergraduate URDUCA DİLBİLGİSİNE GİRİŞ II

 • Undergraduate URDUCA BASIN DİLİ I

 • Undergraduate URDUCA ÇEVİRİ UYGULAMALARI I

 • Doctorate EL-HİLAL GAZETESİNDE TÜRK İMAJI

 • Postgraduate MODERN URDU EDEBİYATINDA HİKAYECİLİK

 • Undergraduate URDUCA DİLBİLGİSİNE GİRİŞ I

 • Postgraduate PAKİSTAN HİNT ALT KITASI FİKİR AKIMLARI

 • Doctorate HİNT BASININDA TÜRKLER

 • Undergraduate URDUCA DİLBİLGİSİ I

 • Undergraduate URDUCA DİLBİLGİSİ IV

 • Undergraduate URDUCA DİLBİLGİSİ III

 • Undergraduate URDUCA MODERN METİNLER IV

 • Undergraduate URDUCA KLASİK METİNLER II

 • Doctorate URDU EDEBİYATINDA EDEBİ TÜRLER

 • Undergraduate URDUCA MODERN METİNLER II

 • Undergraduate URDUCADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİ II

 • Undergraduate URDUCADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİ I

 • Postgraduate MODERN URDU EDEBİYATINDA ROMANCILIK

 • Undergraduate URDUCA KLASİK METİNLER I

 • Undergraduate URDUCA KOMPOZİSYON KONUŞMA I

 • Undergraduate URDUCA MODERN METİNLER I