Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Preference of Suture Specifications in a Selected Periodontal and Implant Surgeries in Turkey.

European journal of dentistry, cilt.13, ss.108-113, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Trombositten Zengin Fibrinlerin Yarını ve Biyolojik Dil

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.169-172, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Fibrinler

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.129-134, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmplant Çevresi Yumuşak Doku Miktarının Arttırılmasında Trombositten Zengin Fibrin Kullanımı

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.158-63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geçmişten Günümüze Kan Kaynaklı Ürünler ve Trombositten Zengin Fibrinler

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.109-112, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periimplant Hastalıkların Tedavisinde Lazer Kullanımı

Türkiye Klinikleri Periodontoloji Özel Sayısı, cilt.2, ss.48-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laser Fiziği ve Uygulamalarında Temel Kavramlar

Türkiye Klinikleri Periodontoloji Özel Dergisi, cilt.2, ss.1-6, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Late Sequelae in a Survivor of Stevens Johnson Syndrome in Childhood

PEDIATRICS & THERAPEUTICS, cilt.6, ss.1-3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Wettability Features of Polydopamine-Coated Implant Surfaces

Türk Periodontoloji Derneği 49.Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 October 2019, ss.48

Mandibular Gingivada Amelanotik Malign Melanom: Çok Ender Bir Olgu Sunumu

Türk Dişhekimliği Birliği 25. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 September 2019, ss.1133

Dişeti Çekilmelerinin Tedavisinde Titanyum-Trombositten Zengin Fibrinin Etkinliğini

Türk Periodontoloji Derneği 47.Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 26 - 29 October 2018, ss.20

Ankiloze Üst orta Keser dişin distraksiyon osteogenezisi ile interdsipliner tedavisi,vaka sunumu

15.UluslararasıTürk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 November 2017, ss.341

Ankiloze Üst Orta Kesici Dişin Distraksiyon Osteogenezisi ile İnterdisipliner Tedavisi

15.Uluslararası Türk ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 November 2017, ss.341

Nifedipine bağlı dişeti büyümesinde cerrahi olmayan yaklaşım

TDB 23.Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 September 2017, ss.11

ANTIOXIDATIVE RESPONSE IN PERIODONTITIS AND PERI-IMPLANTITIS

Scandinavian Society of periodontology 2017 Congress, Helsinki, Finlandiya, 24 - 26 August 2017, ss.18

ÇOCUKKEN SJS/TEN GEÇİREN BİR OLGUDA ADOLESAN DÖNEMDE GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLAR

XXIII. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, Muğla, Türkiye, 8 - 12 October 2016, cilt.1, no.1, ss.148-149

Çocukken SJS/TEN geçiren bir olguda adolesan dönemde görülen komplikasyonlar

XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 8 - 12 October 2016, ss.1

Vertikal Ogmentasyon Amacıyla İmplant Öncesinde Yapılan Ortodontik Ekstrüzyon:Vaka sunumu

XV. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 05 October 2016, ss.256

Evaluation of Substitute Free Gingival Greft

Europerio-8, Londra, İngiltere, 3 - 06 June 2015, ss.94

Treatment of an Unusual Periimplantitis Case

EAO 23. Bilimsel KOngresi, Roma, İtalya, 24 - 27 September 2014, ss.63545

Evauation of Implant Therapy in the Esthetic Zone

EAO 23. Bilimsel KOngresi, Roma, İtalya, 24 - 27 September 2014, ss.13

Long-term outcome of implant restorations in the aesthetic zone

EAO 23. Bilimsel KOngresi, Roma, İtalya, 24 - 27 Eylül 2014, ss.13

COMPARISON OF CORTICOTOMY AND PIEZOCISION ASSISTED TOOTH MOVEMENT, A CASE REPORT

90th Congress of the European Orthodontic Society, Varşova, Polonya, 18 - 22 June 2014

Rehabilitation of palatal defect patient with dental implant supported prosthesis

22. European Association of Osseintegration, İrlanda, 1 - 04 October 2013, cilt.24, no.9, ss.134

Effect of MMP-1 Polymorphism on Localized Aggressive Periodontitis

6th IADR-PEF, Helsinki, Finlandiya, 12 - 15 September 2012, ss.471-4714

Effect of IL-2 Polymorphism in Aggressive Perriodontitis for Turkish Population

per7iadr 2012 congress, Finlandiya, 1 - 04 September 2012, ss.1

Effect of IL-4 Polymorphismin Chronic Periodontitis For Turkish Population

per7iadr 2012 congress, Finlandiya, 1 - 04 September 2012, ss.1

a case of peripheral ossifying fibroma

europerio 7, Avusturya, 1 - 04 June 2012, ss.361

Gingival Crevicular Fluid Levels of IL-1?,IL-1ß,IL-6,TNF-? in Periodontitis Patients

89th iadr general session, San Diego, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 19 March 2011, cilt.90, ss.1435

Crevicular Fluid Levels of IL-1b,IL-6 and TNF-a in Periodontitis Patients

IADR General Session-2008, Toronto, Kanada, 5 July - 05 August 2008, cilt.87, ss.3478

GCF Levels of IL1-b,IL-6 and TNF-a in Papillon Lefevre Syndrome

IADR General Session-2008, Toronto, Kanada, 2 - 05 July 2008, cilt.87, ss.3479

Kitap & Kitap Bölümleri

Estetik Bölgede İmplant Uygulamaları (Adım Adım Tedavi Stratejileri)

Doku Eksikliklerinin Protetik Yöntemler ile Tedavisi, Demirel K., Editör, Quintessence Publishing Türkiye, İstanbul, ss.83-97, 2018

Plastik-Estetik Periodontal Cerrahi ve İmplant Cerrahisi Mikrocerrahi Uygulamalar

Diş Eksikliklerinin Tedavisi, Demiel K., Editör, Quintessence Publishing Co, Inc. , İstanbul, ss.610-798, 2013