Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2021 Tiyatro Eğitimi Veren Okulların Akreditasyon Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı II: Tiyatro Eğitiminde Etik ve Eğiticinin Eğitimi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2021 Performing The Archive/Persians On Stage: experiencing the drama, interconnecting cultures (Webinar)

  Invited Speaker

  Athens, Greece

 • 2021 1. Ulusal Tiyatro Sempozyumu

  Moderator

  İstanbul, Turkey

 • 2020 Tiyatro Eğitimi Veren Okulların Akreditasyon Sorunları ve Çözümler Çalıştayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Tasarım Beceri Atölyeleri Akademik İşbirliği Çalıştayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2019 23. İstanbul Tiyatro Festivali, Sempozyum: Genco Erkal'ın 60., Dostlar Tiyatrosu'nun 50. Yılına Saygıyla

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali

  Attendee

  Eskişehir, Turkey

 • 2019 Ulıslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist'19)

  Attendee

  Turkey

 • 2019 1. Ulusal Sahne Sanatları Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2018 The Return of Dionysos - Tribute to Theodoros Terzopoulos

  Attendee

  Greece

 • 2018 İstanbul Kültür Çalıştayı, İstanbul: Sanat

  Attendee

  Turkey

 • 2017 Theodoros Terzopoulos ile Küreselleşme Çağında Oyuncu

  Attendee

  Turkey

 • 2017 Theodoros Terzopoulos ile Dionysos’un Dönüşü

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Uluslararası Sanal Forum İstanbul 2016: Jeo-Kültürel Alanda İnsani Yaklaşımlar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 3. Uluslararası Disiplinlerarası Tiyatro Buluşması: Zaman/Mekan Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 26. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 2. Uluslararası Disiplinlerarası Tiyatro Buluşması: 100. Doğum Yılında Haldun Taner Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2015 İstanbul Üniversitesi’nde Polonya Günleri 2 / “Tadeusz Kantor ve Ölüm Tiyatrosu”

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 “Yaratıcı Drama Köprüsü” 3. Sempozyum / “Teatrallik ve Sahne Mevcudiyeti”

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2014 “Challenging Limits: Performances of Ancient Drama, Controversies and Debates” / “Acts of Disobedience: Antigone and Medea in Turkey”

  Attendee

  Athína, Greece

 • 2014 İstanbul Üniversitesi’nde Polonya Günleri / “Jerzy Grotowski ve Polonya Tiyatrosu”

  Attendee

  --Seçiniz--, Turkey

 • 2013 "Between East and West: traditional theatre starting from commedia dell'arte

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2012 Uluslararası Disiplinlerarası Tiyatro Buluşması – Maske Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2011 Dıonysos in Exile: Theatre of Theodoros Terzopoulos

  Attendee

  Berlin, Germany

 • 2011 3rd International Meeting of Ancient Drama: Revenge

  Attendee

  Sikyon, Greece

 • 2010 İstanbul 2010 Uluslararası Tiyatro Eğitimi Buluşması

  Attendee

  İstanbul, Turkey