Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Eğitim Yönetimi ve Planlama, Planlamadan Değerlendirmeye Uzaktan Eğitim: Öğrenme ve Öğretme Süreci, AUZEF, 2020
İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, İstanbul-SEM, 2014
Eğitim Yönetimi ve Planlama, Sınav Görevlileri Eğitimi, AUZEF, 2014

Yaptığı Tezler

Doktora, Devletin Bölgesel Kalkınmada İzlediği Politikaların Etkinlik Analizi: Türkiye Örneği , İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, 2018
Yüksek Lisans, Sektörel Reel Döviz Kurunun Firma Performansına Etkisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat, 2012

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme, Maliye, Mali İktisat, Demografi, Ekonomik ve Sosyal Demografi

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, 2009 - Devam Ediyor

Akademik İdari Deneyim

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Çak D., Karakaş M., Çak M., Kızıl C., Yorğun S., Yıldırım Dalyan S., Yavuz Sever A. E., Koç K., İncekara A., Gürbüz A. Ş., et al., Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, Göç ve Farklı Boyutlarıyla Göçün Etkileri, 2020 - 2021
AKKOYUNLU K. P., KIZIL C., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Devletin Bölgesel Kalkınmada İzlediği Politikaların Etkinlik Analizi: Türkiye Örneği, 2016 - 2019

Bilimsel Hakemlikler

İktisat Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Haziran 2019

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

10. International Conference of Political Economy, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2019
34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2019
8. International Conference of Political Economy, Katılımcı, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 2017
32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2017
Turkish Migration Conference 2016, Katılımcı, Wien, Avusturya, 2016
7. International Conference of Political Economy, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2016
1. Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finansman Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2016
EconAnadolu 2015, Katılımcı, Eskişehir, Türkiye, 2015
Türkiye Ekonomi Kurumu 3. Uluslararası Ekonomi Kongresi, Katılımcı, İzmir, Türkiye, 2012

Akademi Dışı Deneyim

Diğer Kamu Kurumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi