Education Information

Education Information

 • 2012 - 2018 Doctorate

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Fakültesi, Maliye, Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Kadir Has University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Devletin Bölgesel Kalkınmada İzlediği Politikaların Etkinlik Analizi: Türkiye Örneği

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Maliye

 • 2012 Postgraduate

  Sektörel Reel Döviz Kurunun Firma Performansına Etkisi

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2020Planlamadan Değerlendirmeye Uzaktan Eğitim: Öğrenme ve Öğretme Süreci

  Education Management and Planning , AUZEF

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği

  Occupational Health and Safety , İstanbul-SEM

 • 2014Sınav Görevlileri Eğitimi

  Education Management and Planning , AUZEF