Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An updated analysis of the surgical andurological complications of 789 living related donor kidney transplantations: Experience of a single center

Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal Of Trauma & Emergency Surgery, vol.26, no.2, pp.197-202, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Impact of ureteral access sheath force of insertion on ureteral trauma: In vivo preliminary study with 7 patients.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, vol.24, no.6, pp.514-520, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

THE EFFECT OF DONOR NEPHRECTOMY TECHNIQUE ON RECIPIENT LYMPHATIC DRAINAGE

TRANSPLANT INTERNATIONAL, vol.28, pp.607, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier

Effect of Donor Nephrectomy Technique on Recipient Lymphatic Drainage.

Transplantation proceedings, vol.47, no.5, pp.1282-6, 2015 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

THE ENDOSCOPIC TREATMENT OF A DISTAL URETERAL POLYP

JOURNAL OF ENDOUROLOGY, vol.26, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier

Appetite-regulating Hormones in Chronic Kidney Disease Patients

JOURNAL OF RENAL NUTRITION, vol.21, no.4, pp.316-321, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

The relationship between level of injury and bladder behavior in patients with post-traumatic spinal cord injury

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.15, no.4, pp.377-382, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Kaposi's sarcoma after renal transplantation in Turkey

CLINICAL TRANSPLANTATION, vol.12, no.5, pp.472-475, 1998 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Renal Echinococcus Alveolaris (Multilocularis)- A Diagnostic Challenge.

AKTUELLE UROLOGIE, vol.25, no.5, pp.312-314, 1994 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Rational of urodynamic assessment in adult enuresis.

EUROPEAN UROLOGY, vol.21, no.2, pp.138-140, 1992 (Journal Indexed in SCI)

CANDIDA-ALBICANS INFECTION IN SOLITARY KIDNEY PRESENTING AS ANURIA

BRITISH JOURNAL OF UROLOGY, vol.68, no.5, pp.550, 1991 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF HUMAN SEMEN

CLINICA CHIMICA ACTA, vol.192, no.2, pp.153-154, 1990 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Urinary CXCL9 and CXCL10 Levels and Acute Renal Graft Rejection.

International journal of organ transplantation medicine, vol.10, no.2, pp.53-63, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier identifier

Idiopathic scrotal calcinosis: Case report of a patient with a very large nodule

Türk Üroloji Dergisi, vol.35, no.2, pp.157-158, 2009 (Other Refereed National Journals)

Nörojenik işeme bozuklukları

Klinik Gelişim, vol.21, pp.65-70, 2008 (Other Refereed National Journals)

Üriner kontinans ve İnkontinans Tipleri

Türkiye Klinikleri J Int Med Sci, vol.1, no.45, pp.11-18, 2005 (Other Refereed National Journals)

Overaktif Mesane

Actuele Medicine, vol.10, no.11, pp.18-22, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Canlıdan böbrek transplantasyonunda ekstravezikal üreteroneosistostominin komplikasyonları

Türk Üroloji Dergisi, vol.25, no.2, pp.193-197, 1999 (Other Refereed National Journals)

BPH' nin medikal tedavisinde Doksazosin' in etkinliğinin değerlendirilmesi

Türk Üroloji Dergisi, vol.23, no.2, pp.186-190, 1997 (Other Refereed National Journals)

Üretral rekonstrüksiyonların üroflowmetri ile takibi.

Türk Üroloji Dergisi, vol.23, no.4, pp.389-392, 1997 (Other Refereed National Journals)

Stress inkontinans tedavisinde endoskopik kontrollü mesane boynu süspansiyonu.

İstanbul Tıp Dergisi, vol.59, no.3, pp.83-87, 1996 (National Refreed University Journal)

Tek taraflı inmemiş testiste yaygın Ca insitu: Vaka takdimi

Türk Patoloji Dergisi, vol.11, no.1, pp.51-52, 1995 (Other Refereed National Journals)

Posttransplant Diabetes Mellitus.

İstanbul Tıp Dergisi, vol.58, no.2, pp.9-12, 1995 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

: Çocukluk yaş grubu için etkili bir geçici diversiyon yöntemi

Pediatrik Cerrahi Dergisi, vol.8, no.3, pp.85-89, 1994 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılık prosesinde üroflowmetrik değerlendirme bir kriter olabilir mi?

Türk Üroloji Dergisi, vol.20, no.3, pp.301-304, 1994 (Other Refereed National Journals)

Üretra darlıklarında transüretral cerrahi girişimler ve tedavi deneyimlerimiz

Türk Üroloji Dergisi, vol.20, pp.138-141, 1994 (Other Refereed National Journals)

Hipospadiasta prepusyal vaskülerize fleplerle üretra onarımı.

Türk Üroloji Dergisi, vol.20, pp.127-134, 1994 (Other Refereed National Journals)

Risk faktörü bulunan Evre 1 seminom dışı testis tümörlerinde kemoterapi uygulaması

Türk Üroloji Dergisi, vol.20, no.3, pp.276-279, 1994 (Other Refereed National Journals)

Benign prostat hipertrofisinde prostat ağırlığı ile üroflowmetri arasındaki ilişki.

Türk Üroloji Dergisi, vol.20, no.3, pp.297-301, 1994 (Other Refereed National Journals)

Benign prostat hiperplazisinde histoloji ile semptomatoloji ve üroflowmetri arasındaki ilişki.

Türk Üroloji Dergisi, vol.19, no.2, pp.150-154, 1993 (Other Refereed National Journals)

Böbrek tümörlerinde monosemptom olarak lomber ağrının önemi.

Türk Üroloji Dergisi, vol.19, no.2, pp.127-129, 1993 (Other Refereed National Journals)

Hemikock ileosistoplasi: Miyelodisplazik çocuklarda değişik ve komplike sorunlara ortak çözüm.

Türk Üroloji Dergisi, vol.19, no.1, pp.58-63, 1993 (Other Refereed National Journals)

Böbrek taşı vakalarında böbrekteki anatomik değişiklikler

Türk Üroloji Dergisi, vol.19, no.2, pp.123-126, 1993 (Other Refereed National Journals)

Yüzeyel mesane tümörlerinde intravezikal mitoxantrone (Novantron) uygulanması: Ön rapor

Türk Üroloji Dergisi, vol.19, no.1, pp.92-94, 1993 (Other Refereed National Journals)

İdiopatik CaO taşlı hastalarda taşın hidrat içeriğinin idrar parametreleri üzerine etkisi.

Türk Üroloji Dergisi, vol.18, no.2, pp.161-163, 1992 (Other Refereed National Journals)

Ürolitiaziste metaflaksi gereğini belirleyici parametreler: Algoritmik yaklaşım

Türk Üroloji Dergisi, vol.18, no.1, pp.37-40, 1992 (Other Refereed National Journals)

Pediatrik ürolitiaziste spesifik metaflaksi sonuçları.

Türk Üroloji Dergisi, vol.18, no.1, pp.30-32, 1992 (Other Refereed National Journals)

Jinekolojik komplikasyonlara bağlı üreteral ligasyonların tedavisinde endoürolojik yeni bir yaklaşım

Endoskopi Dergisi, vol.2, no.2, pp.12-15, 1991 (Other Refereed National Journals)

Perkütan nefrostomi sonrası disequilibrium sendromu.

Türk Üroloji Dergisi, vol.17, no.3, pp.316-319, 1991 (Other Refereed National Journals)

Kriptorşidizmin GnRH ve HCG ile tedavisi

Türk Üroloji Dergisi, vol.17, no.1, pp.92-98, 1991 (Other Refereed National Journals)

Sprague-Dawley sıçanlarında torsiyon sonrası oluşan testiküler harabiyeti önlemede hipoterminin rolü.

Türk Üroloji Dergisi, vol.17, no.4, pp.382-386, 1991 (Other Refereed National Journals)

Prostatektomi hazırlığı sırasında teşhis edilen 75 yaşında bir sigmoid böbrek olgusu.

Türk Üroloji Dergisi, vol.17, no.2, pp.234-235, 1991 (Other Refereed National Journals)

Böbrek taşlarının böbrek fonksiyonları üzerine olan etkisi ve ameliyat sonrası böbrek fonksiyonları.

Türk Üroloji Dergisi, vol.17, no.1, pp.28-34, 1991 (Other Refereed National Journals)

Mobil testislerde klasik yöntemlerden daha az invaziv bir orşiopeksi metodu.

Türk Üroloji Dergisi, vol.17, no.1, pp.90-91, 1991 (Other Refereed National Journals)

Angiomyolipoma of the kidney : Report of 12 unilateral cases without tuberous sclerosis and review of the literature

Türk Üroloji Dergisi, vol.17, no.4, pp.443-446, 1991 (Other Refereed National Journals)

A case of primary mediastinal seminoma

Türk Patoloji Dergisi, vol.7, no.1, pp.10-11, 1991 (Other Refereed National Journals)

Erişkin enürezisinde ürodinamik değerlendirme

Türk Üroloji Dergisi, vol.17, no.2, pp.227-230, 1991 (Other Refereed National Journals)

Kliniğimizde tanı konulan insidental prostat kanseri vakalarının retrospektif analizi.

Türk Üroloji Dergisi, vol.17, no.2, pp.145-150, 1991 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Two unusual pediatric cases with homozygous cystinuria and cystin stones: Ethiopathogenetic aspects

Med Bull, vol.24, no.1, pp.137-144, 1991 (National Refreed University Journal)

Parapelvik yerleşimli normovasküler bir saf onkositom vakası.

Türk Patoloji Dergisi, vol.7, no.1, pp.24-27, 1991 (Other Refereed National Journals)

Üriner sistem taşlarının in vivo kompüterize aksiyel tomografik analizi.

Türk Üroloji Dergisi, vol.16, no.3, pp.359-361, 1990 (Other Refereed National Journals)

.: Kalıcı sonda uygulanmış hastalarda prostatektomi materyallerinin histopatolojik incelenmesi.

Türk Patoloji Dergisi, vol.6, no.2, pp.60-64, 1990 (Other Refereed National Journals)

Çocuk yaş grubu üriner sistem taş hastalığında metabolik değerlendirme.

Türk Üroloji Dergisi, vol.16, no.3, pp.371-374, 1990 (Other Refereed National Journals)

Epididimde ektopik sürrenal dokusu

Türk Patoloji Dergisi, vol.6, pp.65-66, 1990 (Other Refereed National Journals)

Renal disease associated with hereditery Osteo-onychodys-plasia (Nail Patella Syndr.).

Turk J Med Biol Res, vol.1, pp.79-83, 1990 (National Refreed University Journal)

Eozinofilik Sistit

Türk Tıp Derneği Dergisi, vol.56, pp.404-408, 1990 (Other Refereed National Journals)

Üreter taşlarının endoskopik enstrümental tedavisi

Türk Üroloji Dergisi, vol.15, no.3, pp.633-639, 1989 (Other Refereed National Journals)

Bir diphallus olgusu

Türk Üroloji Dergisi, vol.12, no.4, pp.625-627, 1986 (Other Refereed National Journals)

Bir böbrek alveoler kisti olgusu.

Türk Üroloji Dergisi, vol.12, no.4, pp.573-578, 1986 (Other Refereed National Journals)

Akut gonokoksik üretritin tedavisinde tek doz Cefotaxime uygulaması

Türk Üroloji Dergisi, vol.12, no.4, pp.29-34, 1986 (Other Refereed National Journals)

Transüretral cerrahide TUR sendromu

Türk Üroloji Dergisi, vol.9, no.4, pp.281-283, 1983 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE ROLE OF CXCL11 AND CXCL13 GENE EXPRESSIONS ON ALLOGRAFT FUNCTION IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS

Annual Meeting of the American-Urological-Association (AUA), Washington, Kiribati, 15 - 18 May 2020, vol.203 identifier

Vezikoüreteral Reflü tedavisinde endoskopik subüreteral teflon enjeksiyonu.

1. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, Bursa, Turkey, pp.5

Posttransplant piyelonefrit olgularımızın demografik analizi.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği II. Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.68

Hinman sendromlu hastaların ürodinamik özellikleri.

3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Ankara, Turkey, pp.25

Böbrek taşlı vakalarında böbrekteki anatomik değişiklikler

9. Ulusal Üroloji Kongresi, Muğla, Turkey, pp.168

Prostat kanserli ve benign prostat hiperplazili hastaların serumlarında lipit peroksidasyonu ve antioksidan enzim aktiviteleri.

1. Ulusal Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, pp.71 Sustainable Development

Posttransplant erken dönemdeki anemide intravenöz demir sukroz tedavisi

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyonu Derneği. Transplantasyon 98. 1. Kongresi, Antalya, Turkey, pp.30

Posttransplant Eritrositoz

11. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Samsun, Turkey, pp.40

Genetic polymorphism of microsomal epoxide hydrolase in the Turkish bladder carcinoma patients

15th IFCC – FESCC European Congress of Clinical chemistry and laboratory medicine, Spain, pp.243

Valv Mesanesi : Posterior üretral valv'de ürodinami bulguları

14. Ulusal Üroloji Kongresi, Muğla, Turkey, pp.34

Aşırı aktif mesane semptomları ile detrusor aşırı aktivitesi arasındaki korelasyon

18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, pp.263 Sustainable Development

Mesane kanserli hastalarda mEH gen polimorfizmi.

Klinik Biyokimya ve Kanser Sempozyumu, Bursa, Turkey, pp.75 Sustainable Development

Eşler arası Renal Transplantasyon.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği II. Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.58

Yaşlı erkeklerde hormon düzeyleri, testis morfolojisi ve üroflowmetrik değerler.

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2. Ulusal Geriatri Kongresi, Samsun, Turkey, vol.8, no.1, pp.37

Spinal kord travmalı hastalarda serum malondialdehit düzeyleri ve sistatin-c arasındaki ilişki

Serbest radikaller ve antioksidanlar Araştırma derneği IV. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, pp.20

Eşler arası Renal Transplantasyonu sonuçlarımız

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği III. Kongresi, Adana, Turkey, pp.23

Eşler arası Renal Transplantasyonu sonuçlarımız.

17. Ulusal Üroloji kongre, Antalya, Turkey, pp.102

Urgency inkontinans tedavisinde oxybutyinin hydrochlorid' in yeri

13. Ulusal Üroloji kongresi, Antalya, Turkey, pp.323

Prostatın transüretral lazer ablasyonu

13. Ulusal Üroloji kongresi, Antalya, Turkey, pp.129

Böbrek tümörlerinde monosemptom olarak lomber ağrının önemi

11. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, pp.128

Renal transplantasyonlu hastalarda erken dönemde CO ve C2 monitorizasyonlarının karşılaştırılması

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği III. Kongresi, Adana, Turkey, pp.17

Giggle inkontinans

16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, pp.30

Eozinofilik sistit.

Türk Tıp Der. Topl., İstanbul, Turkey, pp.70

.: Kutanöz Vezikostomi: Etkili bir geçici diversiyon yöntemi.

13. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, pp.29

Vezikoüreteral reflülü hastalarda ürodinaminin önemi.

13. Ulusal Üroloji kongresi, Antalya, Turkey, pp.238

Pediatrik renal transplantasyon

3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Ankara, Turkey, pp.40

Böbrek transplantasyonunda üreteral anastomoz deneyimlerimiz ve sonuçlarımız.

Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyonu Derneği. Transplantasyon 98. 1. Kongresi, Antalya, Turkey, pp.50

Üreter taşlarının endoskopik-enstrümental tedavisi.

7. Ulusal Üroloji Kongresi, Mersin, Turkey, pp.28

Kontinan Diversiyonda Mainz pouch tekniği ile ilk deneyimlerimiz

12. Ulusal Üroloji Kongresi, Nevşehir, Turkey, pp.46

Canlı donörden yapılan 470 renal transplantasyonda gördüğümüz ürolojik ve cerrahi komplikasyonlar

18. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, pp.109

Hipoplazik böbrekli 16 hastanın değerlendirilmesi.

10. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, pp.252

Fonksiyonel miksiyon bozuklukları ve vezikoüreteral reflü ilişkisi

5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Gaziantep, Turkey, pp.134

Erişkin enürezisinde ürodinamik değerlendirme

11. Ulusal Üroloji Kongresi,, Antalya, Turkey, pp.78

Multipl renal arter ile renal transplantasyon.

17. Ulusal Üroloji kongre, Antalya, Turkey, pp.101

78 Azoospermik hastanın analizi.

11. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, pp.226

Tekrarlanan orşiopeksi:Nedenler ve sonuçları.

15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, pp.119

Hinman sendromu: Ne kadar tanıyoruz?

2. Ulusal Pediatrik Üroloji Toplantısı, Bursa, Turkey, pp.25

Measurement of ureteral access sheath force insertion: in vivostudy in 8 patients

7th International Alliance of Urolithiasis (IAU) Meeting, İstanbul, Turkey, 15 - 17 November 2018

Kidney Transplantation following ex-vivo reconstruction of the renal artery aneurysm with an arterial patch

18th Congress of The European Society for Organ Transplantation, Barselona, Spain, 24 - 27 September 2017

Volume Based Split Renal Function in living kidney donor assessment

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği. Kongresi, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.35

The Influence Of Donors Kıdney Volume On Post Transplant Course Of Kıdney Transplant Recipients.

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği XI. Kongresi, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.7

Donor nefrektomi tekniğinin Alıcı Lenfatik Drenajı Üzerindeki Etkisi.

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği X. Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.25

BÖBREK NAKİLLİ HASTALARDA ERKEN DÖNEMDE SERUMDA CXCL9, CXCL10 SEVİYELERİNİN REJEKSİYONDA PREDİKTİF DEĞERİ

Türkiye Organ Nakilleri Kuruluşları Koordinasyon Derneği X. Kongresi Transplantasyon 14, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.69

Laparoscopic donor nephrectomy with multiple arteries

25th World Congress on Videourology & Advances in Clinical Urology, Sofya, Bulgaria, 19 - 22 June 2014, pp.116

The laparoscopic fenestration of symptomatic lymphocele occured after renal transplantation

30th World Congress of Endourology and SWL WCE 2012, İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2012

The endoscopic treatment of a distal ureteral polyp

30th World Congress of Endourology and SWL WCE 2012, İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2012

The endoscopıc treatment of a dıstal ureteral polyp

30 th WORLD CONGRESS of ENDOUROLOGY&SWL WCE, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.535

Urinary Nevre Growth Factor levels in children with non-neuropathic overactive bladder: A promising biomarker

23rd Annual Meeting of ESPU (European Society for Pediatric Urology, Zürih, Switzerland, 9 - 12 May 2012

Laparoskopik radikal nefrektomi: Orta dönem onkolojik sonuçlarımız

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Turkey, 2 - 06 May 2012, pp.50

Laparoskopik Radikal Prostatektomi: Erken dönem onkolojik sonuçlar.

22.Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 1 - 04 May 2012, pp.117 Sustainable Development

Distal üreter polipinin endoskopik tedavisi:Bir olgu bildirimi

22. ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 1 - 04 May 2012, pp.368-369

Kadınlarda Basınç-Akım Çalışması: Gözden kaçabilen işeme disfonksiyonları

II.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 December 2011, pp.41

Laparoskopik parsiyel nefrektomide intraoperatif PADUA skoru? Dikkate değer bir parametre mi?

21. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Turkey, 30 October - 03 November 2010, pp.48

Çocuklarda retroperitoneoskopik ablatif renal cerrahi

21. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), İstanbul, Turkey, 30 October - 03 November 2010, pp.190

Genelde gözden kaçan klinik bir tablo: Kadınlarda işeme bozuklukları

1.Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 December 2009, pp.172-173

Plasma acylated ghrelin obestatin and leptin in different stages of chronic kidney disease patients

3rd International Congress of Molecular Medicine IUBMB Life, İstanbul, Turkey, 5 - 08 May 2009, pp.343

Laparoskopik radikal sistektomi: Video sunusu ve ilk dört vakanın değerlendirilmesi

20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 1 - 06 November 2008, pp.394

Medikal tedaviye cevap vermeyen aşırı aktif mesaneli hastalarda alternatif bir tedavi: Posterior sinir uyarısı

20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 1 - 06 November 2008, pp.145-146 Sustainable Development

Küçük periferal tümörler için yapılan laparoskopik parsiyel nefrektomide yalnızca argon-ışın koagülator kullanımı etkili ve güvenilirdir

20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 1 - 06 November 2008, pp.357-358

Kadınlarda işeme disfonksiyonu: Göz ardı edilmemesi gereken klinik bir tablo

20. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 1 - 06 November 2008, pp.473-474

Canlıdan böbrek nakli sonrasında gelişen üreter komplikasyonları ve cerrahi tedavisi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 6. Kongresi, Erzurum, Turkey, 15 - 18 October 2008, pp.47

The relation of dimethylarginines with inflammation and oxidative stres markers in patient with chronic renal failure

20th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine XXXV Brazilian Congress of Clinical Analysis VIII Brazilian Congress of Clinical Cytology IFCC-WorldLab, Fortaleza, Brazil, 28 September - 02 October 2008, vol.Sp. Supp

Stres Urinary Incontinence: Role of Urodynamics: Maximal urethral pressure – Abdominal leak point pressure

International Continence Society Educational Course., İstanbul, Turkey, 29 - 30 August 2008, pp.18

Çocuk yaş grubu böbrek yaralanmalarında konservatif yaklaşım

19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 10 - 15 June 2006, pp.161

İntravezikal prostat protrüzyonu gerçekten önemli mi?

19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 10 - 15 June 2006, pp.231

Fournier gangreni: Risk faktörleri ve tedavi stratejileri

19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 10 - 15 June 2006, pp.163

Semptomlar ve ürodinamik bulgular ne kadar korele?

19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 10 - 15 June 2006, pp.185

Renal transplantasyon öncesi diyaliz modalitesinin erken greft fonksiyonu ve diğer parametreler üzerine etkisi

19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 10 - 15 June 2006, pp.320

Posterior üretral valv hastalarında poliürinin mesane ve renal fonksiyonlar üzerine etkisi.

19. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Antalya, Turkey, 10 - 15 June 2006, pp.198

Living Related Donor Kidney Transplantation: The experience of İstanbul Faculty of Medicine since 1983.

9th International Mediterrranean Congress of Urology, Antalya, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.118

Lower urinary tract dysfunction in patients with posterior urethral valve and urodynamically detected changes on long term follow-up.

XX. Congress of the European Association of Urology, İstanbul, Turkey, 16 - 19 March 2005, vol.Supp. 4, no.3, pp.31

The Impact of Pubovaginal Sling and Pelvic Prolapce Repair in Female Sexual Function.

ISSWSHAnnual Meeting, Amsterdam, Netherlands, 16 - 19 October 2003, pp.112

Genetic polymorphism of microsomal epoxide hydrolase in the Turkish bladder carcinoma patients

15th IFCC – FESCC European Congress of Clinical chemistry and laboratory medicine, Barselona, Spain, 1 - 05 May 2003, vol.41, pp.329

Genetic polymorphism of microsomal epoxide hydrolase in the Turkish bladder carcinoma patients

15th IFCC/FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Barcelona, Spain, 1 - 05 June 2003, pp.243-246 Sustainable Development identifier

Sexual Behavior and Dysfunction in Pregnancy

4. Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, Roma, Italy, 30 September - 03 October 2001, pp.81

Sexual dysfunction in women with Spinal Cord injury: Differential Symptoms according to SCI levels

4. Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, Roma, Italy, 30 September - 03 October 2001, vol.13, no.4, pp.76 Sustainable Development

Genetic polymorphisms and risk of bladder cancer

14. IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Prag, Czech Republic, 26 - 31 May 2001, pp.75 Sustainable Development

: Urodynamic findings in posterior urethral valve.

, 5th Mediterranean Congress of Urology, Barselona, Spain, 20 - 23 March 1997, pp.387-390

Living donor renal transplantation : An experience of 200 cases.

5th Mediterranean Congress of Urology ,, Barselona, Spain, 20 - 23 March 1997, pp.383-386

Management of Non-neurogenic neurogenic bladder ( Hinman Syndrome ).

, 5th Mediterranean Congress of Urology, Barselona, Spain, 20 - 23 March 1997, pp.391-395

Management of non neurojenik bladder (Hinman Syndrome)

5th. Mediterranean Congress of Urology, Barcelona, Spain, 20 - 23 March 1997, vol.Abs Book, pp.391-395

Visual laser ablation of the prostate

European Congress Video Surgery, İstanbul, Turkey, 5 - 08 June 1994, pp.22

Preliminary results of replacement therapy in urinary stone patients with magnesium and citrate deficiency.

European Association of Urology 9th. Congress, Amsterdam, Netherlands, 13 - 16 June 1990, pp.117

Metabolic evaluation of urinary stone disease in pediatric age group.

6th International Congress of Pediatric Surgery, İstanbul, Turkey, 29 August - 01 September 1989, pp.25

Books & Book Chapters

Kadın Ürolojisi

in: İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi, Mehmet Öner Şanlı - Selçuk Erdem, Editor, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.69-74, 2018

Ürogenital Sistem Tüberkülozu ve Ürogenital Sistemin Diğer Spesifik Enfeksiyonları

in: İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi - Üroloji, Mehmet Öner Şanlı - Selçuk Erdem, Editor, Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.55-62, 2018

Other Publications