Dr.Öğr.Üyesi

Barış KONUKMAN


Edebiyat Fakültesi

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Alman Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2006 - 2012

2006 - 2012

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri Ve Edebiyatları/Alman Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri Ve Edebiyatları/Alman Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

1999 - 2003

1999 - 2003

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları/Alman Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Almanca ve Türkçe Bilimsel Metinlerde Biçem

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri Ve Edebiyatları/Alman Dili Ve Edebiyatı

2006

2006

Yüksek Lisans

Çağdaş Alman Romanında Yabancı ile Karşılaşma (Uwe Timm'in Schlangenbaum Adlı Romanı Örneğinde)

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı Dilleri Ve Edebiyatları/Alman Dili Ve Edebiyatı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

C1 İleri

C1 İleri

Almanca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Planlamadan Değerlendirmeye Uzaktan Eğitim: Öğrenme ve Öğretme Süreci

Mesleki Eğitim

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Alman Dili ve Edebiyatı, Alman Dilbilimi, Dilbilim

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

2012 - 2017

2012 - 2017

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

2005 - 2012

2005 - 2012

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Almanca Dilbilgisi II

Lisans

Lisans

Almanca Dilbilgisi III

Lisans

Lisans

Almanca Dilbilgisi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dilbilim İncelemeleri

Lisans

Lisans

Displinlerarası Çalışmalar I

Lisans

Lisans

Almanca Dilbilgisi IV

Lisans

Lisans

15.-17. Yüzyıl Alman Kültürü ve Edebiyatı

Lisans

Lisans

Dilbilim Çalışmaları I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dil Çalışmaları

Lisans

Lisans

Metindilbilim

Lisans

Lisans

Medya Semineri III

Lisans

Lisans

Medya Semineri II

Lisans

Lisans

Dilbilim Çalışmaları II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Dilbilim İncelemeleri

Lisans

Lisans

Almanca Uzmanlık Dili III

Lisans

Lisans

Alman Kültür Tarihi

Lisans

Lisans

Dilbilime Giriş

Lisans

Lisans

Disiplinlerarası Çalışmalar I

Lisans

Lisans

Alman Kültür Tarihi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Ehrhardt, Claus / Heringer, Hans Jürgen (2011): Pragmatik, München: W. Fink (Kitap Tanıtımı)

Konukman B.

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi - Studien zur deutschen Sprache und Literatur, cilt.2, no.38, ss.61-63, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

Bezugnahmen in wissenschaftlichen Texten und die Produktion von Mehrstimmigkeit: Eine deskriptive Analyse von deutschen und türkischen Fachzeitschriftenartikeln aus der Betriebswirtschaft

KONUKMAN B.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.2, ss.73-90, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Wirtschaftsdeutsch als berufsbezogenes Fach im Curriculum von Germanistikstudiengängen in der Türkei – am Beispiel der Germanistikabteilung an der Universität Istanbul

KONUKMAN B.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.1, ss.75-91, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Sakine Eruz (2010): Çokkültürlülük ve Çeviri. Osmanlı Devleti’nde Çeviri Etkinliği ve Çevirmenler, İstanbul, Multilingual, 271 sayfa (Kitap Tanıtımı)

KONUKMAN B.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.2, ss.89-95, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Stilistische Merkmale in wissenschaftlichen Artikeln: Eine deutsch-türkische kontrastive Analyse

KONUKMAN B.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.2, ss.67-81, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Yrd. Doç. Dr. Şükran Dilidüzgün (2010): Metindilbilim ve Türkçe. Uygulamalı Bir Yaklaşım, İstanbul, Morpa, 278 sayfa (Kitap Tanıtımı)

KONUKMAN B.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.2, ss.101-103, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

Albert Busch/Oliver Stenschke: Germanistische Linguistik, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2008 (Kitap Tanıtımı)

KONUKMAN B.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.1, ss.93-95, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Breitkopf, Anna (2006): Wissenschaftsstile im Vergleich Subjektivität in deutschen und russichen Zeitschriftartikeln der Soziologie, Freiburger Dissertationsreihe, Freiburg i. Br., Rombach Druck- und Verlagshaus (Kitap Tanıtımı)

KONUKMAN B.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.1, sa.2008, ss.217-219, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Auer, Peter/Baßler, Harald (Hrsg) (2007): Reden und Schreiben in der Wissenschaft, Frankfurt/New York, Campus” (Kitap Tanıtımı)

KONUKMAN B.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlarından ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, cilt.1, sa.2008, ss.215-216, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi - Studien zur deutschen Sprache und Literatur

Yayın Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi - Studien zur deutschen Sprache und Literatur

Baş Editör

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2017

Kasım 2017

Litera

ESCI Kapsamındaki DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

Tagung: Wertorientierungen Türkisch-deutsche und deutsch-türkische Verhältnisse in Literatur und Film

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2011

2011

Graduiertenkonferenz "Neue Wendepunkte und Reflexionen im deutsch-türkischen Kontext", Istanbul Üniversitesi, Türkei, 13.-14. Oktober 2011

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2010

2010

Konferenz „Türkisch-Deutscher Kulturkontakt und -transfer: Kontroversen und Lernprozesse“, Istanbul Üniversitesi, Türkei, 13.-15. Oktober 2010

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2009

2009

Graduiertenkolloquium „Interkulturelle Konstellationen im deutsch-türkischen Kontext“, Universität Paderborn, 8.-10. Dezember 2009

Katılımcı

Paderborn-Almanya

2008

2008

Deutsch Türkisches Germanistentreffen, Mannheim, 12.-17. Oktober 2008

Katılımcı

Mannheim-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi