Education Information

Expertise In Medicine, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey 2019 - Continues
Undergraduate, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey 2013 - 2019

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Certificates, Courses and Trainings

Health&Medicine, Akciğer Patolojisindeki Temel Konulara Güncel Yaklaşım Kursu, Ankara Patoloji Derneği, 2024
Health&Medicine, Olgular Eşliğinde İntraoperatif Konsültasyon - "Frozen" Kursu, Türk Patoloji Derneği, 2023
Health&Medicine, İnflamatuar Dermatitler Kursu, Patoloji Dernekleri Federasyonu , 2023
Health&Medicine, Medikal Karaciğer Biyopsilerinde Sık Görülen Hastalıklara Yaklaşım ve Skorlama Kursu, Patoloji Dernekleri Federasyonu, 2023
Health&Medicine, Biyopsiden Rapora Kemik Patolojisine Genel Yaklaşım Kursu, Türk Patoloji Derneği, 2023
Health&Medicine, Çocukluk Çağı Endoskopik Biyopsilerine Yaklaşım Kursu, Ege Patoloji Derneği, 2023
Health&Medicine, Plevral Mezotelyoma Kursu, Sitopatoloji Derneği, 2023
Health&Medicine, Asistan Uyum Eğitimi Kursu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 2020

Research Areas

Medicine

Academic Titles / Tasks

Research Assistant PhD, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2019 - Continues

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

Türk Patoloji Derneği, Member, 2021 - Continues, Turkey

Metrics

Congress and Symposium Activities

32. Ulusal Patoloji Kongresi, Attendee, Antalya, Turkey, 2023
30. Ulusal Patoloji Kongresi, Attendee, İstanbul, Turkey, 2021