Eğitim Bilgileri

Tıpta Uzmanlık, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye 2019 - 2024
Lisans, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye 2013 - 2019

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Sağlık ve Tıp, Lenf Nodu İnce İğne Aspirasyonlarına Yaklaşım, Sitopatoloji Derneği, 2024
Sağlık ve Tıp, Akciğer Patolojisindeki Temel Konulara Güncel Yaklaşım Kursu, Ankara Patoloji Derneği, 2024
Sağlık ve Tıp, Olgular Eşliğinde İntraoperatif Konsültasyon - "Frozen" Kursu, Türk Patoloji Derneği, 2023
Sağlık ve Tıp, İnflamatuar Dermatitler Kursu, Patoloji Dernekleri Federasyonu , 2023
Sağlık ve Tıp, Medikal Karaciğer Biyopsilerinde Sık Görülen Hastalıklara Yaklaşım ve Skorlama Kursu, Patoloji Dernekleri Federasyonu, 2023
Sağlık ve Tıp, Biyopsiden Rapora Kemik Patolojisine Genel Yaklaşım Kursu, Türk Patoloji Derneği, 2023
Sağlık ve Tıp, Çocukluk Çağı Endoskopik Biyopsilerine Yaklaşım Kursu, Ege Patoloji Derneği, 2023
Sağlık ve Tıp, Plevral Mezotelyoma Kursu, Sitopatoloji Derneği, 2023
Sağlık ve Tıp, Asistan Uyum Eğitimi Kursu, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 2020

Yaptığı Tezler

Tıpta Uzmanlık, Memenin Fibroepitelyal Tümörlerinin Ayırıcı Tanısında CD44, CD166, TERT ve Ki-67'nin Yeri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2024

Araştırma Alanları

Tıp

Akademik Unvanlar / Görevler

Araştırma Görevlisi Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, 2019 - Devam Ediyor

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

Türk Patoloji Derneği, Üye, 2021 - Devam Ediyor , Türkiye

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

32. Ulusal Patoloji Kongresi, Katılımcı, Antalya, Türkiye, 2023
30. Ulusal Patoloji Kongresi, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2021