Education Information

Education Information

 • 2014 - Continues Doctorate

  Istanbul University, Institute of Social Sciences, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler , Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Bogazici University, Instıtute Of Ataturk Prıncıples And Hıstory Of Reforms, Department Of Ataturk's Prıncıples And Turkısh Revolutıon Hıstory, Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Yildiz Technical University, İktisadi Ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Turkey

Dissertations

 • 2014 Postgraduate

  1948 ECONOMIC CONGRESS OF TURKEY: POLITICAL RE-ORGANIZATION OF THE MERCHANTS

  Bogazici University, Atatürk İlkeleri Ve İnkılapları Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English