Asst. Prof. Latife Sinem SARUL


School of Business, Department of Business Administration

Department of Quantitative Methods


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Econometrics, Operational Research, Statistics, Banking - Insurance, Insurance, Actuarial Studies, Management, Quantitative Methods

Metrics

Publication

25

Project

2

Thesis Advisory

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2006 - 2012

2006 - 2012

Doctorate

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, Turkey

2003 - 2006

2003 - 2006

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Mimar Sinan Fine Arts University, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Aktüerya Alanında Genelleştirilmiş Lineer Modeller Kullanılarak Prim Fiyatlama ve Filo Verisi Üzerinde Bir Uygulama

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, İşletme Fakültesi Bölümü

2006

2006

Postgraduate

Öğrenci Başarılarının İstatistiki Analizi ve İşletme Fakültesinde bir Uygulama

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

Uluslararası İstanbul Ekonomi ve Finans Yaz Seminerleri

Education Management and Planning

Yıldız Teknik Üniversitesi

2007

2007

Advanced Statistical Techniques

Education Management and Planning

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Yükseklisans Yaz Okulu

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Econometrics

Operational Research

Statistics

Banking - Insurance

Insurance

Actuarial Studies

Management

Quantitative Methods

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

2017 - 2018

2017 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

2012 - 2017

2012 - 2017

Research Assistant PhD

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

2004 - 2012

2004 - 2012

Research Assistant

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

2009 - 2010

2009 - 2010

Other

University of Wisconsin-Madison, School Of Business, Actuarial Science, Risk Management And Insurance

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Matematik Programlama

Undergraduate

Undergraduate

Temel Matematik2

Undergraduate

Undergraduate

R ile Veri Analizi

Undergraduate

Undergraduate

Temel Matematik1

Postgraduate

Postgraduate

Lineer Cebir

Undergraduate

Undergraduate

İşletme Matematiği

Postgraduate

Postgraduate

Veri Madenciliği

Postgraduate

Postgraduate

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ

Postgraduate

Postgraduate

Sayısal Karar Verme Yöntemleri

Undergraduate

Undergraduate

Sigorta Matematiği

Postgraduate

Postgraduate

Quantitative Decision Making

Postgraduate

Postgraduate

Simülasyon

Undergraduate

Undergraduate

Temel Matematik1

Postgraduate

Postgraduate

İstatistik

Undergraduate

Undergraduate

Basic Mathematics1

Undergraduate

Undergraduate

Temel Matematik2

Postgraduate

Postgraduate

Quantitative Decision Making Methods

Postgraduate

Postgraduate

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinde Objektif Ağırlıklandırma Yöntemlerinin Bilgisayar Seçiminde Kullanımına İlişkin Bir Uygulama

Sarul L. S.

41. Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Kongresi, Denizli, Turkey, 26 - 28 October 2022, pp.64

2017

2017

Sigortacılıkta Riskin Belirlenmesinde Bir Simülasyon Uygulaması

SARUL L. S., FİDAN KEÇECİ N., AYDINER E.

Global İşletme Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 April - 25 May 2017, pp.8

2016

2016

The comparison of MCDM Methods including AHP, TOPSIS and MAUT with an Application on Gender Inequality Index

SARUL L. S., Eren Ö.

9. Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı-ICSS2016, Dubrovnik, Croatia, 8 - 09 April 2016, pp.27-41 Sustainable Development

2015

2015

An Application of Claim Frequency Data Using Zero Inflated and Hurdle Models in General Insurance

SARUL L. S., Şahin S.

Global Business Research Congress, GBRC-2015, İstanbul, Turkey, 4 - 05 June 2015, pp.200

2015

2015

Skew Distributions for Fitting Insurance Claims

FİDAN KEÇECİ N., SARUL L. S.

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.393-394

2014

2014

Application of Value at Risk Models (VaR) on Insurance Claim Data

FİDAN KEÇECİ N., Sarul L. S.

9th International Statistics Day Symposium, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2014, pp.29

2013

2013

Premium Pricing and Risk Assessment For Claim Amounts Based On Generalized Linear Models (GLM)

SARUL L. S., BALABAN M. E.

14.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu-EYİ2013, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2013, pp.352

2007

2007

Üretim planlama faaliyetlerinin dinamik programlama ile modellenmesi ve bir uygulama,

Sarul L. S., Dağ S.

Yöneylem araştırması ve endüstri mühendisliği kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 July 2007, pp.40-45

Books & Book Chapters

2022

2022

Finansal Performansların Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriter Ağırlıklarının BWM-FUCOM Yöntemleriyle İncelenmesi

Sarul L. S., Ekin E.

in: İş Analitiğinde Yöneylem Araştırması Uygulamaları, Akın Özcan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.47-65, 2022

2021

2021

ENTROPİ VE GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ: AB’NE ÜYE ÜLKELERİN İNSANİ GELİŞMİŞLİK ÖLÇÜTLERİNE GÖRE SIRALAMASINA İLİŞKİN BİR UYGULAMA

Sarul L. S.

in: ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE GÜNCEL UYGULAMALAR, Dr. Öğrt. Üyesi Eda Fendoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.33-50, 2021

2019

2019

Portföy Optimizasyonu ve R Programlama Dili ile Bir Uygulama

Sarul L. S., Balaban E.

in: Veri Madenciliği ve Makine ÖğrenmesiTemel Kavramlar,Algoritmalar,Uygulamalar, M.Erdal Balaban,Elif Kartal, Editor, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, pp.321-347, 2019

2016

2016

Veri Madenciliği Bankacılık Uygulaması

Sarul L. S.

in: R ile Veri Madenciliği Uygulamaları, Mehmet Erdal Balaban,Elif Kartal, Editor, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, pp.245-253, 2016

2014

2014

UTA (UTILITE ADDITIVES)

SARUL L. S.

in: İşletmeciler Mühendisler ve Yöneticiler için Operasyonel Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, Yıldırım B. F., Önder E., Editor, Dora Kitabevi, Bursa, pp.279-290, 2014

Supported Projects

Scientific Refereeing

May 2016

May 2016

Lecture Notes in Artificial Intelligence

SCI Journal

Tasks In Event Organizations

Eylül 2022

Eylül 2022

VI. Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı

Workshop Organization

Sarul L. S.
Muğla, Turkey

Eylül 2015

Eylül 2015

R ile Veri Madenciliği Yaz Okulu

Science / Art Camp or Summer School Organization

Sarul L. S.
Muğla, Turkey