Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Khalid Saud al-Zaid: The Life, Literary Personality and The Works

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.7, pp.521-533, 2020 (International Refereed University Journal)

Sharh al-Kasidah al-Tantaraniyyah by Nimetallah b. Rûhullah el-Hoseinî el-Kerbelai

NÜSHA Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, no.50, pp.63-88, 2020 (International Refereed University Journal)

Traveling Libraries: The Arabic Manuscripts of Muley Zidan and the Escorial Library

Şarkiyat Mecmuası, no.34, pp.59-79, 2019 (International Refereed University Journal)

XX. Asırda Kuveyt'te Tiyatro Faaliyetlerinin Doğuşu ve Gelişimi

Istanbul Journal of Arabic Studies, vol.1, no.1, pp.35-69, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ideas of Sati al-Husri About the Language and Literature

4th International Symposium on Eurasian Studies, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.110-111

Alienation and Immigration Phenomenon in First Prose Texts of Modern Kuwaiti Literature

VI. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu: Doğu Edebiyatlarında Göç ve İnsan, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2017, pp.11 Creative Commons License Sustainable Development

National Poet of Kuwait: Ahmad al-Adwani

III. International Multidisciplinary Cogress of Eurasia, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.436-444 Creative Commons License

Endülüs'te Gazel Yazan Kadın Şairler

V. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu: Doğu Edebiyatında Kadın, İstanbul, Turkey, 24 - 25 November 2015, pp.46-60

Books & Book Chapters

Modern Kuveyt Edebiyatı

Akdem Yayınları, İstanbul, 2021

Meşhur Hatunlar

Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul, 2020

Değişmedi Rengi Gecenin

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2019

Malta Seyahatnamesi

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2019

Ferhan Râşid el-Ferhân’ın Eserlerinde Romantik Akıma Dair İzler

in: Doğu Edebiyatında Edebi Akımlar ve Üsluplar, Leyla Yakupoğlu Boran, Editor, Demavend Yayınları, İstanbul, pp.43-58, 2019

İmam Gazzâlî

Büyüyenay Yayınları, İstanbul, 2018

Modern Kuveyt Edebiyatında Yabancılaşma ve Göç Olgusu (1960-1990)

in: Doğu Göç Edebiyatı, Görgün H., Kılıçer O., Editor, Demavend, İstanbul, pp.21-30, 2017 Sustainable Development

Endülüs'te Gazel Yazan Kadın Şairler

in: Doğu Edebiyatında Kadın, Prof. Dr. Ali Güzelyüz, Editor, Demavend Yayınları, İstanbul, pp.70-85, 2016