Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Asistanlar neden ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitiminden ayrılıyorlar? Ulusal anket çalışması

30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi ve 5. Fizyoterapi-Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 14 November 2021, pp.68-69

Bilateral Subtrokanterik Femur Kırığı; Nadir Bir Travma

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 October 2017, pp.194-195