Arş.Gör.

Lütfullah SANCAK


Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2016 - 2019

2016 - 2019

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Doğu Araştırmaları Anabilim Dalı, Türkiye

2013 - 2016

2013 - 2016

Lisans Çift Anadal

Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

2010 - 2016

2010 - 2016

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

B1 Orta

B1 Orta

Farsca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler