Education Information

Certificates, Courses and Trainings

 • 2022Travmaya Multidisipliner Yaklaşım

  Health&Medicine , İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Genel Cerrahi Anabilim Dalı

 • 2021KADAVRA ÜZERİNDE REJYONAL ANESTEZİ UYGULAMALARI KURSU

  Health&Medicine , .Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 • 2021Zor Havayolu Yönetimi Kursu

  Health&Medicine , İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

 • 2020ASİSTAN UYUM KURSU

  Health&Medicine , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

 • 2020KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON KURSU

  Health&Medicine , İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİUYOLİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI