Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Siyaset Teorisinde Avrupamerkezciliği Sorunsallaştırmak

1. Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 25 September 2022, pp.118-119

Temelcilik Eleştirileri, Ahlak ve Siyaset: Siyasal Öznelik Üzerine Bir Tartışma

International Conference of Social Sciences and Humanities, Baku, Azerbaijan, 18 November 2021

Postsekülerizm, Ontoloji ve Siyasal Teori

Siyaset Teorisinde Yeni Arayışlar ve Yönelimler, İstanbul, Turkey, 30 April 2019

The Postsecular and Subjectivity in Political Theory

113th APSA Annual Meeting and Exhibition, California, United States Of America, 31 August - 03 September 2017, pp.387-388

IR Theory, Difference and Subjectivity: On Conditions of the Possibility of Postwestern IR Theory

8. Pan-European Conference on International Relations , Warszawa, Poland, 18 - 21 September 2013

Kant and Rethinking the International

5. ECPR General Conference, Berlin, Germany, 8 - 12 September 2009, pp.1-13

Books & Book Chapters

Contemporary Political Theory

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2022

Giriş

in: Çağdaş Siyaset Teorisi, Muhammed Ağcan, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.1-30, 2022

Justice

in: Contemporary Political Theory, Muhammed A. Ağcan, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, pp.247-280, 2022

Kozmopolitanizm

in: Contemporary Political Theory, Muhammed A. Ağcan, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, pp.379-410, 2022

Sosyal Bilimler Felsefesi ve Uluslararası İlişkiler Teorisi

in: Küresel Siyasete Giriş, Evren Paker, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.40-60, 2014

Other Publications