Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Books & Book Chapters

Horasan'ın Bilim Merkezi Merv

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2016

Ölümden sonra diriliş ve hesap inancına muhalefetin temelleri

in: Cahiliye Araplarının Ahiret İnancı, M. Mahfuz Söylemez, Editor, Ankara okulu, Ankara, pp.183-200, 2016

Bilimin Yitik Şehri Cündişapur

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2015

Kufe'nin Sşyasi Tarihi

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2015

Merv Seyahatnamesi

Kültür Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 2015

Kur'an'da Cahiliye Araplarının Allah İnancı

in: CAHİLİYE ARAPLARININ ULUHİYET ANLAYIŞI, Söylemez M.M., Kotan Ş., Sarıkaya H., Editor, Ankara Okulu Yayınları, İstanbul, pp.167-181, 2015

Cahiliye Araplarının Uluhiyet Anlayışında Putların Yeri

in: Cahiliye Araplarının Uluhiyet Anlayışı, "Söylemez MM.", Editor, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, pp.9-53, 2015

İmamiyenin Tarih Algısı, İbadilerin Tarih Algısı, İbn Teymiyye ve Tarih

in: İdeolojik Tarih Okumaları, "Aycan İ.", "Söylemez M.M.", Editor, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, pp.40-100, 2014

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

İslami İlimler Dergisi Yayınları, Çorum, 2013

İslam Şehri

Düşün Yayınları, İstanbul, 2013

Kur'an, Metin ve Tarih

in: Kur'an ve İslami İlimlerin Anlaşılmasında Tarihin Önemi, Söylemez M.M., Kotan Ş., Sarıkaya H., Editor, Ankara Okulu Yayınları, İstanbul, pp.65-77, 2013

Örnek İnsan Hz. Muhammed

Çorum Çağrı Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara, 2006

İslam Öncesi Arap Tarihi

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2006

Mezhepler Tarihi Sözlüğü

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2006

Örnek Ahlaki Kişiliği ile Hz. Muhammed

İslami İlimler Dergisi Yayınları, Çorum, 2005

Dastanı İbrahim Ethem

Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2005

Temel Dini Bilgiler

Milli Eğitim Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2004

Apokrif Tarih Yazıcılığı

Araştırma Yayınları, Ankara, 2003

Bedevilikten Hadariliğe Kufe

Ankara Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000