Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Professor

  Istanbul University, Faculty of Dentistry, Division of Clinical Sciences

 • 2010 - 2015 Associate Professor

  Istanbul University, Faculty of Dentistry, Division of Clinical Sciences

 • 1989 - 2011 Research Assistant PhD

  Istanbul University, Faculty of Dentistry, Division of Clinical Sciences

Managerial Experience

 • 2017 - 2018 Head of Department

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı

Courses

 • Postgraduate Ağız Dışı Radyografilerde 3 Boyutlu Görüntüleme Yöntemleri

 • Doctorate Ortognatik Cerrahide Öngörü ve Splint Hazırlanması

 • Postgraduate Ağız Dışı Radyografiler (3 Boyutlu Görüntüleme Yöntemleri)

 • Dental Specialty Preventif ve İnterseptif Tedavi

 • Dental Specialty Baş ve Yüzün Büyüme ve Gelişimi

 • Doctorate Preventif ve İnterseptif Tedavi

 • Doctorate Baş ve Yüzün Büyüme ve Gelişimi

 • Postgraduate Ağız Dışı Radyografiler ( 3 boyutlu görüntüleme yöntemleri)

 • Postgraduate Üç Boyutlu Görüntüleme Yöntemlerinin Ortodontide Kullanımı

 • Postgraduate Ağız Dışı Apareyler

 • Postgraduate Ortodontik Kuvvetlerin Özellikleri, Şiddeti, Dağılımı, Yönü

 • Postgraduate Ortodontide Biyomekanik Prensiplere Giriş

 • Postgraduate Ortognatik Cerrahi-1

 • Postgraduate Üç Boyutlu Görüntüleme Yöntemlerinin Ortodontide Kullanımı

 • Postgraduate Multidisipliner Tedavide Ortodontinin Yeri -2 (Travma-TME Problemli Hastalar)

 • Postgraduate Ankraj Tanımı ve Ankraj Bölgeleri

 • Postgraduate Ağız Dışı Kuvvetlerle Oluşan Dişsel ve Histolojik Değişiklikler

Advising Theses