Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Smart Tourism Technologies in the Consumer Experience Journey

in: Mobile Computing and Technology Applications in Tourism and Hospitality, Waluyo Agustinus Borgy,Tan Ling, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.44-71, 2022

Sharing Photos of Food Traveler Experiences: A Case Study of Foodstagramming

in: Handbook on Tourism and Social Media, Gursoy Dogan,Kaurav Rahul P.S., Editor, Edward Elgar , Gloucester, pp.437-450, 2022

Eğlence Turizmi ve Yaratıcı Turizm

in: Yaratıcı Turizm ve Turizmde Yaratıcılık Cilt II, Altınay Özdemir Meltem, İstanbullu Dinçer Füsun, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.239-257, 2022

Integrating Big Data to Smart Destination Heritage Management

in: Handbook of Research on Digital Communications, Internet of Things, and the Future of Cultural Tourism, Lídia Oliveira, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.411-429, 2022

Genel Üretim Giderlerin Kontrolü

in: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Maliyet Kontrolü: Kavram, Uygulamalar ve Örnekler, Mehmet Sarıışık, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.205-225, 2017

Turizm İşletmelerinde Muhasebe, Finans ve Yatırım Proje Değerlemesi

in: Turizm İşletmeciliği: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Akova O., Kızılırmak İ., Tanrıverdi H., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.321-348, 2015

İnanç Turizminde Belediyelerin Rolü: İstanbul İlçe Belediyelerine Yönelik Bir Araştırma

in: İnanç Turizmi: Seçme Konular, Bilim Y., Özer Ö., Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.207-230, 2014

Episodes in the Encyclopedia