Announcements & Documents

20.12.2021 Pazartesi günü saat 14.00-15.00'de fakültemiz Youtube kanalı üzerinden canlı olarak Biyocoğrafya Konuşmaları III yayınlanacaktır. Konuşmacı Doç. Dr. Dr. Hakan GÜR. Konu Başlığı: Biyolojik Çeşitlilik Kaybı ve Anadolu Biyocoğrafyası. Katılmanız dileğiyle.
Announcement
12/14/2021

Biyocoğrafya Konuşmaları III

III_PosterL.PNG Creative Commons License

Ödev Hazırlama Kuralları
Other
5/2/2020

Ödev Hazırlama Kuralları Ekteki Dosyadadır.

Ödev Kuralları.pdf Creative Commons License

Atatürk Arboretumu Bitki Coğrafyası Çalışması
Other
4/17/2019
Türkiyenin Flora Bölgeleri
Other
11/5/2014
Juniperus Oxycedrus F.Yaltirikiana (Cupressaceae)-A New Form From Nw Turkey"
Other
10/28/2014
Dünyada ve Türkiyede Step formasyonu
Other
10/28/2014
Türkiye Bitkilerinin Isimlendirilmesinde Coğrafi Özelliklerin Etkisi
Other
10/28/2014
Kültürel biyoçeşitlilik açısından İstanbul
Other
10/28/2014
Türkiye ormangülleri(Rhododendron)
Lecture Note
3/20/2014
Çeşitlilik ve Endemizm Bakımından Türkiyenin Bitki Örtüsü
Other
9/19/2013