Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Expertise In Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division Of Medical Sciences , Turkey

 • 1999 - 2005 Undergraduate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  Akciğer Parankimi ve Mediasten Kitlesel Patolojilerinde Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntüleme Bulgularının Araştırılması, PET-BT Bulgularıyla ve Histopatolojik Sonuçlarla Karşılaştırma

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Radyoloji Ad