Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Trabzon İlinde Girişimcilik Özellikleri Araştırması

I. Uluslar arası Girişimcilik Kongresi, Kyrgyzstan, vol.86, pp.273

Örgütsel ve Çevresel Faktörlerin İç Girişimcilik Üzerine Etkileri

16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Kongresi, Antalya, Turkey, pp.1

GENÇ AKADEMİSYENLERİN DEDİKODU VE SÖYLENTİ MEKANİZMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

2. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 6 - 08 November 2014, vol.1, no.1, pp.957-963

Personal And Organizational Visions Of The Rectors In New Turkey University

International 7th Knowledge, Economy & Management Congress,, Yalova, Turkey, 30 - 31 October 2009, pp.1571-1583

İşyerinde Psikolojik Yıldırma (Mobbing) Olgusu: Erzurum’da İlaç Mümessilleri Üzerinde Bir Araştırma

17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.1

Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Sorunları

3. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 19 April 2008, pp.1

Books & Book Chapters

Bölüm 8: Güç ve Etkileme Taktikleri

in: Örgütlerde Liderlik - Leadership in Organizations, Çetin Ş., Baltacı R., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.185-220, 2018

Bölüm 1: Liderliğin Mahiyeti

in: Örgütlerde Liderlik - Leadership in Organizations, Çetin Ş., Baltacı R., Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.1-22, 2018

Metrics

Publication

26

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Project

3

Thesis Advisory

6

Open Access

25
UN Sustainable Development Goals