Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 Osmanlı'da İlm-i Hadis

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Uluslararası Sahih-i Buhari Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2019 ''Çağdaş ve Modern Döneminde Magrip Bölgesinde Çöl ve Deniz Arasındaki Osmanlı Politikası 1518-1918''

  Attendee

  Laghouat, Algeria

 • 2019 Medrese ve Ulema Çalışmaları Eğitim Programı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2018 Sahn-ı Semân’dan Dârulfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) - XIX.Yüzyıl

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2018 II. Abdülhami·d Dönemi Osmanlı Coğrafyasında I·slâmî I·limler Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2018 Uluslararası Geçmişten Günümüze Türk-İslam Kültürü Sempozyumu

  Attendee

  Sinop, Turkey

 • 2018 Balıkesirli bir İslam Âlimi İmam Birgivî Uluslararası Sempozyum

  Attendee

  Balıkesir, Turkey

 • 2016 Sahn-ı Semân’dan Dârulfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler) - XVII.Yüzyıl

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 "Sahn-ı Semân'dan Dârülfünûn'a Osmanlı'da İlim ve Fikir Dünyası" Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler

  Attendee

  Turkey

 • 2014 Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim Ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler Ve Fikrî Eserler -I- İstanbul’un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kuruluşuna Kadar

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2013 Uluslararası Gümüşhanevî Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2012 Anadolu’nun İslamlaşma Sürecinde Dâru’l-hadisler Sempozyumu

  Attendee

  Çankırı, Turkey

Awards

 • April 2011 Hadis ve Siret Ödülleri

  Meridyen Destek Derneği