Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Benefits of FDI for Developing Countries and the Case of Turkey, Cilt 1, Sayı:2, 2004, Türkiye

ÇOMÜ Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.1, no.1, ss.235-250, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Who is More Prone to Be a Careerist?The Role of Big-Five Personality Traits.

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.92

Who Is More Prone to Be a Careerist: The Role of Big-Five Personality Traits

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, cilt.1, no.1, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Digital Marketing

Emerging Trends in Business, Kazan H, Baykal M., Editör, The Peter Lang Publishing Group, Frankfurt, ss.145-167, 2017

Oran ve Orantı

Temel Matematik, Yrd.Doç.Dr.Can Aktaş, Editör, Kriter Yayınevi, İstanbul, ss.131-146, 2013